Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Terminarz organizacji i projekty

  • Marzec 2006 – rozpoczęcie prac organizacyjnych, przygotowanie regulaminu działalności Centrum, powołanie zespołu opracowującego szczegółowy plan prac Centrum.
  • Marzec – czerwiec 2006 – organizacja biura Centrum, zespołu współpracowników, opracowywanie projektów.
  • Czerwiec – listopad 2006 – zakończenie prac organizacyjnych, realizacja projektów i przygotowywanie kolejnych.

    Obok prac związanych z organizacją Centrum w 2006 roku i na początku 2007 r., w zależności od środków organizacyjnych i finansowych, będą realizowane następujące projekty:

1-2 kwietnia 2006

  • Pomoc w organizacji obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II.
  • "Naucz nas być wolnymi" – seminarium poświęcone naukom Jana Pawła II (program w załączniku).
  • Strona internetowa www.centrumjp2.pl – na bieżąco aktualizowany serwis dotyczący inicjatyw związanych z 2 kwietnia br.
  • Akcja "Papież w Warszawie" – zbieranie pamiątek i dokumentów związanych z obecnością w Warszawie Jana Pawła II (przed i w trakcie pontyfikatu) oraz z wydarzeniami 2 kwietnia 2005r (m.in. wejściówek, transparentów, amatorskich zdjęć i nagrań VHS, wspomnień).
  • Ogłoszenie konkursu na dramat inspirowany osobą i nauczaniem Jana Pawła II (2 kwietnia 2007r. planowana jest w Warszawie premiera najlepszego tekstu).

Marzec

Rozpoczęcie akcji promującej kolejną edycję stypendiów im. Jana Pawła II (fundowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy) oraz kontynuacja dotychczasowych stypendiów (ok. 500).

Kwiecień

Pozyskiwanie partnerów do współpracy oraz przygotowanie programu studiów podyplomowych.

Maj/czerwiec

W związku z piętnastą rocznicą ogłoszenia ostatniej encykliki społecznej Jana Pawła II "Centesimus annus" organizacja konferencji n.t. jej współczesnej percepcji. Temat
konferencji: "Solidarna gospodarka rynkowa". Projekt zakończy się publikacją, częściowo lub w całości tłumaczoną na język angielski i rosyjski.

Lipiec/sierpień

Szkoły Letnie dla laureatów stypendiów Jana Pawła II (kilkudniowe spotkania połączone z warsztatami i wykładami poświęconymi nauczaniu i osobie Papieża).

Wrzesień lub wiosna 2007r.

"Papież wolności" – międzynarodowa konferencja poświęcona roli Jana Pawła II w wydarzeniach 1989 r. Do udziału zaproszeni zostaną świadkowie tamtych wydarzeń; politycy, publicyści, historycy. Konferencja będzie podzielona na dwie części – pierwsza będzie miała charakter otwarty dla publiczności, w drugiej wezmą udział wyłącznie eksperci. Projekt zakończy się publikacją w języku polskim, angielskim i rosyjskim oraz planowaną – w zależności od pozyskania partnera – produkcją filmu dokumentalnego "Papież wolności".

Październik/listopad

Publikacja prezentująca efekty akcji "Papież w Warszawie". W wydawnictwie znajdą się najciekawsze wspomnienia, ilustracje, dokumenty.

Listopad – wiosna 2007r.

Przygotowanie projektu redakcji "Rocznika Papieskiego" (nazwa robocza). Ukazująca się raz w roku publikacja opisywać będzie w sekwencjach pięcioletnich najważniejsze wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II z podziałem na poszczególne kontynenty.

Marzec – maj 2007r.

Konkurs na temat znajomości nauczania i biografii Jana Pawła II dla uczniów szkół średnich.

Od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2007 r.

Pozyskiwanie i opracowanie materiałów do Medialnego Archiwum Jana Pawła II. Nagrywanie ok. 3 godzinnych dokumentalnych wywiadów telewizyjnych z osobami, które znały i współpracowały z Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II. Następnie fragmenty opracowanych wywiadów udostępnione zostaną w bibliotece Centrum Myśli Jana Pawła II,  w Internecie oraz płytach DVD. Stopniowa rozbudowa mediateki.

Opublikowano 02.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.