TEOLOGIA TEATRU: „Narodziny Słowa”

Zapraszamy gorąco na kolejne spotkanie z cyklu TEOLOGIA TEATRU: <<Narodziny Słowa. „Gdyby tak było, to jednak zostanie Słowo” (Czesław Miłosz)>>
Najbliższe niedzielne popołudnie poświęcimy zatem Słowu w jego transcendentnym rozumieniu. Słowo-Logos, które nie jest jedynie dźwiękiem, ale niesie pewną myśl, ideę. W teatrze słowo kreuje pewną rzeczywistość. Czy rodzące się na scenie słowo może stać się Słowem-ciałem i zamieszkać wśród nas? (por. J 1,14).
Gościem dr Anny Karoń-Ostrowskiej oraz Janusza Majcherka będzie prof. JACEK POPIEL. 
Wybrane wiersze Czesława Miłosza oraz nieznany fragment poematu „Słowo” Andrzeja Jawienia czytać będzie ZOFIA KUCÓWNA.

15 listopada 2015, godz. 17:00
Foyer Dużej Sceny
Teatr Polski w Warszawie

Gorąco zapraszamy!

Dodano: