Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

TEOLOGIA TEATRU: Czy słowo jest potrzebne w teatrze?

Już 14 lutego gorąco zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Teologia Teatru. 

Tadeusz Kantor – malarz. Mieczysław Kotlarczyk – polonista. Dwaj wielcy twórcy podziemnego i powojennego teatru polskiego. Pierwszy operował w teatrze głównie obrazami, drugi słowem. Nad tym, czy słowo jest w teatrze konieczne, będziemy zastanawiać się na najbliższym spotkaniu dotyczącym Teologii Teatru, którego gościem będzie:

dr KATARZYNA FLADER-RZESZOWSKA – historyk teatru, politolog, pracownik naukowy UKSW, w której obszarze badań znajduje się m.in. Teatr Rapsodyczny oraz kryptoteologia Tadeusza Kantora.

Wybrane teksty przeczyta: 
GRAŻYNA BARSZCZEWSKA 

Natomiast całe spotkanie poprowadzą: 
dr ANNA KAROŃ-OSTROWSKA
JANUSZ MAJCHEREK 

14 lutego, godz. 17:00
Foyer Dużej Sceny
TEATR POLSKI
w Warszawie

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Opublikowano 09.02.2016

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.