Teologia ciała. Płeć a sprawa społeczna

Celem seminarium jest przybliżenie studentom głównych tez oraz społecznych implikacji teologii ciała (a zwłaszcza teologii seksualności) zaprezentowanej w latach 1979-1984 przez Jana Pawła II. Teologia ciała jest ciekawym przewrotem w myśleniu o człowieku i więziach społecznych, gdyż łączy antropologię biblijną z fenomenologicznym wyjściem od doświadczenia ludzkiego oraz z tradycją tomistyczną i personalistyczną, przeciwstawiając się nowożytnym nurtom kartezjańskim i ockhamowskim.

Teologia seksualności analizuje sens płciowego charakteru ludzkiej cielesności, przedstawia teologiczną wizję relacji kobiet i mężczyzn, dostarcza pogłębionego punktu wyjścia do dyskusji na temat wielu zagadnień bioetycznych, problematyki etyki seksualnej, a także przeorientowania myślenia o więziach i bytach społecznych w kierunku stanowiska wspólnotowego. Na szczególną uwagę zasługuje tworzony na podstawie teologii ciała tzw. nowy feminizm, określany czasem jako składnik personalistycznego humanizmu.

 

Tutor seminarium – dr Aneta Gawkowska (ISNS UW). Adiunkt w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa Instytutu   Stosowanych   Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada w Collegium   Civitas od 1999 roku; stypendystka  Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Notre   Dame University (USA). Autorka książki „Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne   krytyki liberalizmu” i szeregu artykułów naukowych oraz współredaktorka (z P. Glińskim i A.  Kościańskim) książki „Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność”. Wykładała w ramach Gender Studies ISNS UW.

 

Zapisy:

ametzger@centrumjp2.pl

Koordynator projektu – Angelika Metzger
Materiały dla uczestników znajdują się poniżej.

Załączniki

Dodano: