Cykl spotkań wokół teologii ciała Jana Pawła II

plakat z profilem mężczyzny

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na cykl zajęć „Karol Wojtyła Fellowship”, poświęconych papieskiej teologii ciała.

Uwaga! Termin zgłoszeń został przesunięty do 25 października.

Spotkania odbywać się będą przy ul Foksal 11, dwa razy w miesiącu od października 2021 r. do marca 2022 r. w godzinach 17:00 – 20:30.

Teologia ciała – nowatorska idea teologiczna polskiego papieża – stanowi niezwykle ważną i interesującą perspektywę rozumienia ciała, która z powodzeniem może być aplikowana do współczesnych debat na temat cielesności i seksualności.

Trzeba zauważyć, iż Jan Paweł II poszerza myślenie o człowieku, korzystając nie tylko z teologii czy filozofii chrześcijańskiej, ale ze zdobyczy innych nauk, w tym filozofii podmiotu, fenomenologii religii czy hermeneutyki. Chce bowiem ukazać komplementarność różnych nauk w rozumieniu ciała człowieka. Teologia tu punktem wyjścia, punktem doniesienia w myśleniu o człowieku, ale papież stara się te teologiczne tropy uwiarygodnić w ramach różnych dyscyplin naukowych.

W ramach zajęć dokonywana będzie analiza tekstów Jana Pawła II, a także będą one konfrontowane ze zdobyczami współczesnej psychologii i biologii. Każde z 10 spotkań będzie miało następujący przebieg: analiza filozoficzno-teologiczna tekstów papieskich, wykład z biologii oraz wykład z psychologii. Uczestnicy zajęć dostaną skrypt przygotowany przez wykładowców.

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do studentów, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i poznać koncepcję teologii ciała, a także dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem cielesności i seksualności.

Zajęcia poprowadzą: dr Irena Grochowska, ks. dr. hab. Dariusz Kurzydło i dr Bartosz Wieczorek.

Tematy: Ciało a pierwotna samotność, jedność i nagość człowieka, Metafizyka miłości, Miłość jako życzliwość – wzajemność w miłości, Miłość – od sympatii do przyjaźni, Tożsamość cielesna człowieka, Ciało i jego emocjonalność, Manipulacja w relacjach, O naturze człowieka, O sensie wielowymiarowości ludzkiej seksualności.

Udział w zajęciach jest bezpłatny – link do rejestracji https://docs.google.com/forms/d/1_mMyg1q1KnCvmMTrIcE808l4oVXMWhQy9TCgqs2TC44/edit

Terminy spotkań (środy):

27 X 2021 r.

10 i 24 XI 2021 r.

8 i 15 XII 2021 r.

12 i 26 I 2022 r.

23 II 2022 r.

9 i 16 III 2022 r.

Część filozoficzno-teologiczna: godz. 17:00

Część biologiczna: godz. 18:00

Część psychologiczna godz. 19:15

Zapraszamy!

Dodano: