Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Cykl spotkań wokół teologii ciała Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na cykl zajęć „Karol Wojtyła Fellowship”, poświęconych papieskiej teologii ciała.

Rekrutacja na zajęcia została zakończona. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Spotkania odbywać się będą przy ul Foksal 11, dwa razy w miesiącu od października 2021 r. do marca 2022 r. w godzinach 17:00 – 20:30.

Teologia ciała – nowatorska idea teologiczna polskiego papieża – stanowi niezwykle ważną i interesującą perspektywę rozumienia ciała, która z powodzeniem może być aplikowana do współczesnych debat na temat cielesności i seksualności.

Trzeba zauważyć, iż Jan Paweł II poszerza myślenie o człowieku, korzystając nie tylko z teologii czy filozofii chrześcijańskiej, ale ze zdobyczy innych nauk, w tym filozofii podmiotu, fenomenologii religii czy hermeneutyki. Chce bowiem ukazać komplementarność różnych nauk w rozumieniu ciała człowieka. Teologia tu punktem wyjścia, punktem doniesienia w myśleniu o człowieku, ale papież stara się te teologiczne tropy uwiarygodnić w ramach różnych dyscyplin naukowych.

W ramach zajęć dokonywana będzie analiza tekstów Jana Pawła II, a także będą one konfrontowane ze zdobyczami współczesnej psychologii i biologii. Każde z 10 spotkań będzie miało następujący przebieg: analiza filozoficzno-teologiczna tekstów papieskich, wykład z biologii oraz wykład z psychologii. Uczestnicy zajęć dostaną skrypt przygotowany przez wykładowców.

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do studentów, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i poznać koncepcję teologii ciała, a także dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem cielesności i seksualności.

Zajęcia poprowadzą: dr Irena Grochowska, ks. dr. hab. Dariusz Kurzydło i dr Bartosz Wieczorek.

Tematy: Ciało a pierwotna samotność, jedność i nagość człowieka, Metafizyka miłości, Miłość jako życzliwość – wzajemność w miłości, Miłość – od sympatii do przyjaźni, Tożsamość cielesna człowieka, Ciało i jego emocjonalność, Manipulacja w relacjach, O naturze człowieka, O sensie wielowymiarowości ludzkiej seksualności.

Terminy spotkań (środy):

27 X 2021 r.

10 i 24 XI 2021 r.

8 i 15 XII 2021 r.

12 i 26 I 2022 r.

23 II 2022 r.

9 i 16 III 2022 r.

Część filozoficzno-teologiczna: godz. 17:00

Część biologiczna: godz. 18:00

Część psychologiczna godz. 19:15

Zapraszamy!

Opublikowano 04.10.2021

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II