Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Teologia ciała, dialog, przywództwo. Seminaria wokół myśli Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła zaprasza na roczny cykl trzech seminariów poświęconych dialogowi, teologii ciała i przywództwu w myśli Jana Pawła II.

Dialog – zapisy

Teologia ciała

Przywództwo (zapisy w drugim semestrze akademickim)

Seminaria są organizowane w ramach wieloletniego programu Centrum o nazwie Karol Wojtyła Fellowship (KWF), w czasie którego analizowane są ważne współczesne problemy, rozpatrywane z perspektywy myśli Karola Wojtyły / Jana Pawła II.

Kluczem do zrozumienia osoby i nauczania Jana Pawła II jest pojęcie integralności, przez którą wyrażała się autentyczność papieża jako osoby. Triada seminariów: teologia ciała, dialog i przywództwo pozwalają spojrzeć na Karola Wojtyłę jako na osobę spójną wewnętrznie, która zarówno nauczaniem jak i życiem realizowała personalistyczną koncepcję osoby i jej miejsca w świecie.

Sformułowana przez Karola Wojtyłę teologia ciała pozwala zrozumieć na czym polega sens ludzkiej cielesności i jak bardzo, poprzez różne poziomy daru, każdy z nas wpisany jest w życie innych. Z kolei koncepcja dialogu jako jedyna forma ludzkiej relacji jest w stanie spełnić wymagania stawiane przez normę personalistyczną – osoba jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi miłość. Dialog w tym ujęciu nie jest wyłącznie narzędziem komunikacji, które pomaga w funkcjonowaniu osób i społeczności, ale pozwala weryfikować własną postawę i umożliwia godne odniesienie do drugiej osoby. Cykl kończy seminarium z przywództwa, które wyjaśnia dlaczego Jan Paweł II miał tak wieli wpływ na innych i w jaki sposób wprowadzał zmiany w przestrzeni globalnej.

Obecna edycja składa się z trzech autonomicznych części, które układają się jednak w określoną całość, dając uczestnikom wiedzę i narzędzia do podejmowania w swoim życiu i środowisku działań na rzecz budowania przyjaznego społeczeństwa, tworzenia ram dla dialogu społecznego, a także podejmowania odpowiedzialności za kształt mniejszych i większych wspólnot.

Uczestnicy seminarium zapoznają się w czasie jego trwania z teologią ciała Jana Pawła II i stojącym u jej podstaw personalizmem, zostaną też wprowadzeni w tematykę dialogu i przywództwa. W czasie spotkań analizowane będą teksty źródłowe, odbędą się specjalistyczne wykłady, a całość zwieńczą warsztaty.

Każdy z trzech części cyklu będzie składał się z ośmiu spotkań oraz czterech wykładów specjalnych. Można uczestniczyć w jednym wybranym cyklu.

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II. Do udziału zapraszamy szczególnie młodzież licealną, studentów, doktorantów, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Na seminarium obowiązują zapisy. Udział w seminarium jest bezpłatny. Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

Szczegółowy harmonogram:

Teologia ciała

Dialog i uczestnictwo

Regulamin

Opublikowano 25.09.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły?

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.