Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Teologia ciała, dialog, przywództwo. Seminaria wokół myśli Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła zaprasza na roczny cykl trzech seminariów poświęconych dialogowi, teologii ciała i przywództwu w myśli Jana Pawła II.

Dialog – zapisy

Teologia ciała

Przywództwo (zapisy w drugim semestrze akademickim)

Seminaria są organizowane w ramach wieloletniego programu Centrum o nazwie Karol Wojtyła Fellowship (KWF), w czasie którego analizowane są ważne współczesne problemy, rozpatrywane z perspektywy myśli Karola Wojtyły / Jana Pawła II.

Kluczem do zrozumienia osoby i nauczania Jana Pawła II jest pojęcie integralności, przez którą wyrażała się autentyczność papieża jako osoby. Triada seminariów: teologia ciała, dialog i przywództwo pozwalają spojrzeć na Karola Wojtyłę jako na osobę spójną wewnętrznie, która zarówno nauczaniem jak i życiem realizowała personalistyczną koncepcję osoby i jej miejsca w świecie.

Sformułowana przez Karola Wojtyłę teologia ciała pozwala zrozumieć na czym polega sens ludzkiej cielesności i jak bardzo, poprzez różne poziomy daru, każdy z nas wpisany jest w życie innych. Z kolei koncepcja dialogu jako jedyna forma ludzkiej relacji jest w stanie spełnić wymagania stawiane przez normę personalistyczną – osoba jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi miłość. Dialog w tym ujęciu nie jest wyłącznie narzędziem komunikacji, które pomaga w funkcjonowaniu osób i społeczności, ale pozwala weryfikować własną postawę i umożliwia godne odniesienie do drugiej osoby. Cykl kończy seminarium z przywództwa, które wyjaśnia dlaczego Jan Paweł II miał tak wieli wpływ na innych i w jaki sposób wprowadzał zmiany w przestrzeni globalnej.

Obecna edycja składa się z trzech autonomicznych części, które układają się jednak w określoną całość, dając uczestnikom wiedzę i narzędzia do podejmowania w swoim życiu i środowisku działań na rzecz budowania przyjaznego społeczeństwa, tworzenia ram dla dialogu społecznego, a także podejmowania odpowiedzialności za kształt mniejszych i większych wspólnot.

Uczestnicy seminarium zapoznają się w czasie jego trwania z teologią ciała Jana Pawła II i stojącym u jej podstaw personalizmem, zostaną też wprowadzeni w tematykę dialogu i przywództwa. W czasie spotkań analizowane będą teksty źródłowe, odbędą się specjalistyczne wykłady, a całość zwieńczą warsztaty.

Każdy z trzech części cyklu będzie składał się z ośmiu spotkań oraz czterech wykładów specjalnych. Można uczestniczyć w jednym wybranym cyklu.

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II. Do udziału zapraszamy szczególnie młodzież licealną, studentów, doktorantów, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Na seminarium obowiązują zapisy. Udział w seminarium jest bezpłatny. Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

Szczegółowy harmonogram:

Teologia ciała

Dialog i uczestnictwo

Regulamin

Opublikowano 25.09.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu