Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Tematy

Cztery autorskie ścieżki tematyczne:

dr Michał Łuczewski (Instytut Socjologii UW)
„Europa jako zawód i powołanie”

dr Paweł Skibiński (Instytut Historyczny UW)
Róbcie jak uważacie, bylibyście wy i wasza partia później tego nie żałowali – pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny”

red. Marek Zając (dziennik „Polska”)
„Etos w krainie oglądalności – reaktywacja. Warsztaty dziennikarskie w duchu Jana Pawła II”

dr Tomasz Żukowski (Instytut Polityki Społecznej UW)

„Dywizje polskiego Papieża. Wpływ Jana Pawła II na życie społeczne i polityczne w Polsce”

 

Załączniki

Opublikowano 14.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.