Sztuka pt. “Życie”

W ramach kolejnego spotkania „Laboratorium Głębi” stypendyści próbowali spojrzeć na swoje życie przez pryzmat sztuki. Rozmawiali o twórczości i byciu artystą, opierając się na improwizowanych eksperymentach: wizualizacji, rozmowie, pantomimie i grupowej dyskusji.


Inspiracją do działań były słowa Jana Pawła II wygłoszone do młodzieży w Krakowie: „…improwizowane jest zawsze najbardziej przygotowane, bo to się improwizuje, co się nosi najgłębiej w sobie, co ma najgłębsze pokrycie doświadczalne”.

Więcej o spotkaniu na stronie Strefa stypendysty.


Zapraszamy!

Dodano: