Szlachetna paczka w CMJP2

Wolontariusze Centrum Myśli Jana Pawła II rozpoczęli prace związaną z akcją „Szlachetna Paczka”. Celem ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Stowarzyszenia „Wiosna” jest przekazanie pomocy w postaci świątecznych paczek rodzinom, najbardziej ich potrzebujących.

 
Chcemy podzielić się radością świąt z tymi, którzy liczą na nasze wsparcie. Nasze działania koncentrują się w rejonie Sadyba/Wilanów.
 
Wolontariusze Centrum, którzy aktywnie włączyli się do akcji, rozpoczęli spotkania z rodzinami. W trakcie odwiedzin pytamy się rodzin o ich sytuację materialną, próbując także zdefiniować najpilniejsze potrzeby. Pozwoli to darczyńcy we właściwy sposób ukierunkować swoją pomoc. Tego rodzaju spotkania to okazja do realnego spotkania z ludźmi potrzebującymi naszej pomocy.
 
Kolejnym etapem akcji będzie poszukiwanie darczyńców, czyli ludzi, którzy nie są obojętni na cudzą krzywdę. Stąd też rozpoczęła się już ogólnopolska akcja pozyskiwania osób o wielkich sercach, chcących przygotować dla innych Paczkę. Zadaniem wolontariusza będzie pomoc darczyńcy, aby pomoc dotarła we właściwe miejsce. Czas nas goni, ponieważ Święta Bożego Narodzenia już za kilka tygodni.
 
Więcej na temat akcji możecie przeczytać na stronie centrum i www.szlachetnapaczka.pl.
Jeżeli chcesz stworzyć Paczkę dla potrzebującej rodziny wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl.
 
„Podczas gdy w domach są już prawie gotowe betlejemskie szopki i wszyscy przygotowują się, aby spędzić Boże Narodzenie w spokojnej, rodzinnej atmosferze, niech nie zabraknie też gestu solidarności wobec tych, którzy niestety przeżywają te dni w samotności i cierpieniu. Tym większa stanie się radość tych świąt, im bardziej będziemy umieli dzielić się nią nie tylko w rodzinie i z przyjaciółmi, ale także z tymi, którzy oczekują od nas konkretnego dowodu pamięci (…)”.
Jan Paweł II, Rzym 24.XII.2000 r.
Dodano: