Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Szkoła letnia Ars Vivendi Central European Summer School

Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Adenauera zapraszają na szkołę letnią ARS VIVENDI CENTRAL EUROPEAN SUMMER SCHOOL w dniach 31 lipca – 6 sierpnia.

Międzynarodowa Szkoła Letnia zgromadzi ambitnych młodych ludzi, zainteresowanych rozwojem osobistym i zmienianiem świata na lepsze. Tegoroczny projekt „Integral Leadership – from personal growth to European renewal” pogłębi rozumienie sensu własnej historii, tożsamości i wspólnych korzeni Europy Środkowo-Wschodniej oraz wzmocni kompetencje przywódcze uczestników. Międzynarodowa Szkoła Letnia jest odpowiedzią na obecny w Europie problem dezintegracji osobowości, relacji społecznych i narodowych oraz kryzysu wartości.

W ramach Szkoły Letniej odbędą się cztery seminaria prowadzone przez dr. Martina Luterana, Teresę Mazan, ks. dr. Oleha Kindiy’ego i dr. Michała Łuczewskiego. Podczas wykładów omawiane będą koncepcje cnoty, relacji i wspólnoty. Wzorem, a także przewodnikiem po zaangażowanym człowieczeństwie i tożsamości europejskiej będzie postać Jana Pawła II.

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach dla liderów oraz wycieczkach śladami Papieża – Polaka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony, Wadowic, Tyńca i Krakowa.

Do udziału zachęcamy studentów, młodych naukowców i absolwentów rozpoczynających karierę zawodową pochodzących z Europy Wschodniej i Centralnej bądź zainteresowanych tym regionem (18-35 lat)

Koszt: 400 zł

Miejsce i data: Lanckorona – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Tyniec – Kraków, 31 lipca – 6 sierpnia 2017

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie centrumjp2.pl do 17 czerwca.

Wszystkie informacje dostępne są w broszurze informacyjnej oraz pod adresem registration@centrumjp2.pl.