Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Świetlisty szlak

Świetlisty szlak? Co nazwa komunistycznej organizacji terrorystycznej z Peru ma wspólnego z Bożym Miłosierdziem? I dlaczego Centrum Myśli Jana Pawła II się tym zajmuje? Sięgnij po naszą nową książkę i sprawdź.

Świetlisty szlak. Karol Wojtyła Jan Paweł II o miłosierdziu, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010.

„W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym święta Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu…”

Jan Paweł II, Błonia, Kraków, 18 sierpnia 2002

 

W roku 2010 zbiegły się z czasie trzy ważne rocznice związane z tematem miłosierdzia: 60. rocznica ukończenia dramatu Brat naszego Boga, 30. rocznica publikacji encykliki pes in misericordia i 10. rocznica kanonizacji świętej Faustyny.

 

Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak wiele uwagi poświęcił temu ważnemu tematowi Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Zestawiliśmy obok siebie tekst dramatu i encykliki, ponieważ w naszym przekonaniu treści tych dzieł mocno współbrzmią, ujawniając  szczególną „intuicję miłosierdzia” obecną w przesłaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II od młodości aż po wiek dojrzały. Z łatwością można z nich wyczytać przekonanie Autora, że „nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” (Kraków-Łagiewniki, 7 czerwca 1997).

 

Jednocześnie poprosiliśmy o komentarz do obu tekstów osoby reprezentujące rozmaite profesje czy powołania: Ewę Błaszczyk (aktorkę), Ernesta Brylla (poetę), Małgorzatę Chmielewską (siostrę zakonną), Michała Lorenca (kompozytora), Jacka Salija (teologa), Zbigniewa Stawrowskiego (filozofa) i Marka Zająca (dziennikarza). Wszyscy oni przekonać o aktualności przesłania miłosierdzia i jego „praktycznym wymiarze”. Ich wypowiedzi zebrała Izabela Górnicka-Zdziech.

 

Z WYPOWIEDZI

Dojrzewanie duchowe musi przejąć, być głębokie, przynosi przecież wiedzę, która kosztuje całe życie.

 Ewa Błaszczyk

Żyjemy w religii oksymoronu. […] Stajemy oto przed tajemnicą nielogiczności Łaski, nielogiczności Miłości Boga do człowieka. I w tym oksymoronie musimy się odnaleźć. […] Oksymoronem jest całe życie człowieka.

 Ernest Bryll

 

Poeta musi mieć wyobraźnię, ale także chrześcijanin musi mieć wyobraźnię. […] Bycie chrześcijaninem to bycie poetą.

 s. Małgorzata Chmielewska

Nam wszystkim przydarza się wiele rzeczy będących przejawem wielkiego miłosierdzia i lirycznej, przebaczającej miłości Boga do nas. Robimy dużo, żeby jej nie zobaczyć.

 Michał Lorenc

 

Miłosierdzia nie czyni się w postawie dobrodzieja, bo jeden tylko Pan Bóg wie, kto komu więcej miłosierdzia okazuje. […] Dzisiaj zagubiliśmy świadomość, że relacja między pomagającym i wspomaganym nigdy nie jest jednostronna.

 o. Jacek Salij

Każdy z nas ma mniejsze lub większe doświadczenie syna marnotrawnego. […] Dopóki jesteśmy młodzi, piękni i bogaci, może to być nawet zabawne i ciekawe, ale potem spotykają nas życiowe klęski i budzimy się w sytuacji sługi-świniopasa.

 Zbigniew Stawrowski

Myślę, że Jan Paweł II chciał, aby została po nim idea miłosierdzia […]. Na tym Papież skupił się w ostatnich latach życia, wiedząc, jak niewiele czasu mu już zostało, a u kresu mówi się przecież tylko o sprawach najważniejszych.

 Marek Zając

Opublikowano 30/03/2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii