Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Inkubator miłosierdzia

Inkubator Miłosierdzia, to przestrzeń, gdzie możesz realizować działania społeczne wspólnie ze stypendystami – studentami w placówkach współpracujących z Centrum; działających na rzecz potrzebujących (seniorów, chorych, dzieci.)

Wspólnie jako stypendyści będziecie podejmować działania wolontariackie na rzecz wybranych warszawskich ośrodków pomocowych. Aby móc lepiej realizować wolontariat oraz się rozwijać weźmiesz warsztatach oraz wizytach studyjnych.

Od jesieni wolontariusze Inkubatora wspierają realizację projektu PoKolędzie JP2. Projekt, w którym niesiemy radość z kolędowania do miejsc o utrudnionym dostępie do kultury. Spotkania kolędowe odbywają się w okresie Bożonarodzeniowym w domach dziecka, aresztach, szpitalach, hospicjach, domach samotnej matki, domach pomocy społecznej.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”

Jan Paweł II, Płock, 8 września 1991 r.

SPOTKANIA

Brak nadchodzących spotkań