Zrealizuj projekt

W ramach „Zrealizuj projekt” chcemy przekazać Stypendystom-studentom wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania projektem oraz umożliwić im wykorzystanie jej w praktyce poprzez realizację projektów w jednym z czterech obszarów: nauka, kultura, sport, zaangażowanie społeczne.

Projekt obejmie następujące etapy: rekrutację uczestników, cykl warsztatów szkoleniowych oraz spotkań konsultacyjnych z ekspertem-trenerem, realizację projektów oraz ewaluację i wspólne świętowanie.

W czasie warsztatów uczestnicy nabędą kompetencje twarde z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami oraz kompetencje miękkie, takie jak np. komunikacja i współpraca w grupie. Na tym etapie uczestnicy z pomocą eksperta-trenera wyklarują pomysły, które następnie w okresie od maja do końca sierpnia zrealizują. Na realizację projektów uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe oraz merytoryczne adekwatne do potrzeb.

Po zakończeniu programu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w „Zrealizuj projekt”.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Regulamin został zaktualizowany 07.03.2022. Aktualizacja umożliwiła udział studentom – absolwentom stypendiów w projekcie (punkt 3), oraz wydłużyła proces rekrutacji do 09.03.2022 (punkt 5). Poprzednio obowiązujący regulamin jest dostępny tutaj.

Harmonogram spotkań

DataGodzinaTemat
13.03.2022 (stacjonarnie)9:30-16:00Warsztat integracyjno-merytoryczny
20.03.2022 (stacjonarnie)9:30-16:00Warsztat – definiowanie projektu
03.04.2022 (stacjonarnie)9:30-16:00Warsztat – konkretyzacja działań
13.04.2022 (online)17:00-19:00Konsultacje projektów
27.04.2022 (online)17:00-19:00Konsultacje projektów
11.05.2022 (stacjonarnie)17:00-20:00Podsumowanie wspólnej pracy
12.05.2022-31.08.2022-Etap realizacji projektów przez uczestników
Wrzesień 2022-Ewaluacja i zakończenie całego projektu