Zrealizuj projekt

W programie „Zrealizuj projekt” nasi stypendyści oraz absolwenci stypendiów – studenci, otrzymali w ramach modułu szkoleniowego wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania projektem, a aktualnie, przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym eksperta-trenera, jak i Centrum Myśli Jana Pawła II, realizują inicjatywy z obszarów takich jak m.in. nauka, kultura, czy zaangażowanie społeczne. Dzięki takiemu zaangażowaniu mogą zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

W ramach programu uczestnicy realizują trzy inicjatywy:

  • Projekt naukowy: Cykl debat „Wokół Ukrainy”
  • Projekt artystyczny: Wystawa fotografii studenckiej „Ciałość”
  • Projekt społeczny: „Wiek to tylko liczba”

Na realizację projektów uczestnicy mają czas do końca sierpnia. Po zakończeniu programu nastąpi ewaluacja projektu oraz wspólne świętowanie, podczas którego każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w „Zrealizuj projekt”.


INICJATYWY


Cykl debat „Wokół Ukrainy”

Ciałość

__________

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego