#studenci

„Zrealizuj projekt” ma umożliwić Wam – studentom – zdobycie cennego doświadczenia projektowego oraz wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania i prowadzenia projektów.

Program ma na celu także stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której będziecie mogli ze wsparciem merytorycznym i finansowym wymyślić i przeprowadzić własne projekty.

Terminy spotkań:

Informacja wkrótce.

Zapisy:

Rozpoczną się w grudniu 2022.