Wokół myśli Jana Pawła II


Grupa docelowa: studenci

Idea: „Wokół myśli Jana Pawła II” to cykl dyskusyjny, który zrodził się z potrzeby Stypendystów, pragnących pogłębić refleksję na temat papieskiego przesłania. Podczas spotkań wspólnie czytamy przemówienia Jana Pawła II i zastanawiamy się nad aktualnością jego słów w dzisiejszym świecie młodych ludzi. W naszych rozważaniach najważniejsze jest dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i uczenie się prowadzenia dyskusji.

Zgłoszenia do udziału w projekcie: stypendia@centrumjp2.pl