Wokół myśli Jana Pawła II


Grupa docelowa: studenci

Idea: W ramach cyklicznych spotkań „Wokół myśli Jana Pawła II” studenci będą łączyli „teorię” nauczania Jana Pawła II z „praktyką”: najpierw będą analizować teksty papieskie, a następnie będą szukać ich zastosowania w życiu codziennym, realizując autorskie projekty w środowiskach lokalnych. To sami stypendyści zadecydują jaki będzie zakres tematyczny spotkań oraz dokładny plan działania.

Zgłoszenia do udziału w projekcie: stypendia@centrumjp2.pl
Pierwsze spotkanie (koncepcyjne) stypendystów: 14 marca 2018 r.