#szkoła ponadpodstawowa

Projekt ma przybliżyć Wam – uczniom szkoły ponadpodstawowej – teorię i style komunikacji przydatne w codziennym życiu oraz w pracy z grupą. W trakcie poszczególnych spotkań w ramach projektu zwrócicie uwagę w jaki sposób komunikujemy się ze sobą nawzajem, jaki sygnał światu wysyłamy za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oraz jak możecie formułować swoje myśli, potrzeby, poglądy i opinie, tak by być dobrze rozumianym. W trakcie trwania projektu poznacie czym jest informacja zwrotna, jak należy ją formułować oraz nauczycie się jak udzielać jej innym, a także przyjmować ją od innych.

Terminy spotkań:

Informacja wkrótce.

Zapisy:

Rozpoczną się w grudniu 2022.