Grupy


PODZIEL SIĘ TALENTEM

Uczymy lepiej niż w szkole

Nasza grupa – jak sama nazwa wskazuje – dzieli się talentem z innymi. Specyfiką naszego zespołu jest to, że jego członkowie udzielają korepetycji młodszym kolegom, a przy tym sami wybierają sobie przedmiot zajęć oraz liczbę godzin, które chcą na nie poświęcić. Kształt zajęć zależy głównie od Ciebie, więc jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, aby zostać nauczycielem, to nic prostszego – zostań Talentowym korepetytorem!

liderka: Kinga Porębska, inkubator.talent@centrumjp2.pl

 

DOMY DZIECKA

Wolontariat napełnia nas satysfakcją

Jesteśmy grupą wolontariuszy, którzy wolne chwile spędzają z podopiecznymi domów dziecka. Pracujemy na dwóch płaszczyznach: spotkań indywidualnych z dziećmi i grupowych wyjść/warsztatów. Czas poświęcony dzieciom jest nie tylko przyjemnym spędzeniem popołudnia, lecz także świetną lekcją kreatywności i odpowiedzialności.

lider: Mateusz Szutko, inkubator.domydziecka@centrumjp2.pl

 

PRACA Z DZIEĆMI

Wspieramy rozwój podopiecznych

Nasze działania opierają się głównie na pracy z dziećmi i młodzieżą w warszawskich ogniskach wychowawczych. Zajmujemy się organizacją czasu wolnego dzieci, a także pomagamy im w nauce. Warsztaty artystyczne i gry zespołowe sprawiają nam nie mniej radości niż naszym młodszym kolegom. Ponadto każdy z nas ma możliwość realizacji własnych inicjatyw przy wsparciu całego zespołu.

liderki: Katarzyna Cizio, Natalia Kraluk, inkubator.dzieci@centrumjp2.pl

PRACA Z SENIORAMI

Z entuzjazmem odwiedzamy seniorów

Pomagamy w zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach – młodzi ludzie z niewyczerpanymi pokładami energii oraz uśmiechem są tam zawsze mile widziani. Zajmujemy się towarzyszeniem pacjentom i ich bliskim. Jesteśmy zawsze gotowi do wysłuchania chorego, bo szczera rozmowa i okazywanie zainteresowania bardzo pomagają w przezwyciężaniu samotności. Pracujemy także z seniorami w Domu Pomocy Społecznej „Chemik”, w którym spędzamy z seniorami czas na wspólnych aktywnościach i rozmowach.

lider: Dawid Maksymowski, inkubator.seniorzy@centrumjp2.pl