Inkubator Miłosierdzia


Studia to piękny czas nauki i kształtowania charakteru. To także idealny moment na zawiązywanie przyjaźni i zmienianie świata na lepsze. Właśnie za takimi wartościami podążamy w Inkubatorze Miłosierdzia.  Współpracujemy z wieloma ośrodkami, m.in. z hospicjami, domami dziecka czy fundacjami, ogniskami wychowawczymi, w których podejmujemy wolontariat długofalowy oraz akcyjny. 

NASZA MISJA

Sprawiamy, że nasze otoczenie staje się lepsze przez realną pomoc i współpracę opartą na idei miłosierdzia.

NASZA WIZJA

Chcemy tworzyć wspólnotę młodych ludzi, dla których nieodłączną częścią życia jest dzielenie się dobrem z innymi. Pragniemy rozwijać siebie, nasze kompetencje i umiejętności przez kontakt z drugim człowiekiem. Tworzymy relacje oparte na współpracy: dajemy i jesteśmy obdarowywani. 

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”
Jan Paweł II, Płock, 8 września 1991 r.