Inkubator Miłosierdzia


Studia to piękny czas nauki i kształtowania charakteru. To także idealny moment na zawiązywanie przyjaźni i zmienianie świata na lepsze. Właśnie za takimi wartościami podążamy w Inkubatorze Miłosierdzia.  Współpracujemy z wieloma ośrodkami, m.in. z hospicjami, domami dziecka czy fundacjami, ogniskami wychowawczymi, w których podejmujemy wolontariat długofalowy oraz akcyjny. Nasze działania realizujemy w trzech grupach wolontariuszy: PODZIEL SIĘ TALENTEM, PRACA Z DZIEĆMI oraz PRACA Z SENIORAMI.

NASZA MISJA

Sprawiamy, że nasze otoczenie staje się lepsze przez realną pomoc i współpracę opartą na idei miłosierdzia.

NASZA WIZJA

Chcemy tworzyć wspólnotę młodych ludzi, dla których nieodłączną częścią życia jest dzielenie się dobrem z innymi. Pragniemy rozwijać siebie, nasze kompetencje i umiejętności przez kontakt z drugim człowiekiem. Tworzymy relacje oparte na współpracy: dajemy i jesteśmy obdarowywani. 

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”
Jan Paweł II, Płock, 8 września 1991 r.

 


PODZIEL SIĘ TALENTEM

Uczymy lepiej niż w szkole

Nasza grupa – dzieli się talentem z innymi. Specyfiką naszego zespołu jest to, że jego członkowie udzielają korepetycji młodszym kolegom, a przy tym sami wybierają sobie przedmiot zajęć oraz liczbę godzin, które chcą na nie poświęcić. Kształt zajęć zależy głównie od Ciebie, więc jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, aby zostać nauczycielem, to nic prostszego – zostań Talentowym korepetytorem!

W związku z trwającą pandemią zajęcia odbywają się za pośrednictwem platform i narzędzi wirtualnych.

inkubator.talent@centrumjp2.pl

 

PRACA Z DZIEĆMI/DOMY DZIECKA

Wolontariat napełnia nas satysfakcją

Jesteśmy grupą wolontariuszy, którzy wolne chwile spędzają z podopiecznymi domów dziecka oraz pracy z dziećmi i młodzieżą w warszawskich ogniskach wychowawczych. Pracowaliśmy na dwóch płaszczyznach: spotkań indywidualnych z dziećmi w domach dziecka lub placówkach opiekuńczych oraz grupowych wyjść/warsztatów artystycznych. Czas poświęcony dzieciom jest nie tylko przyjemnym spędzeniem popołudnia, lecz także świetną lekcją kreatywności i odpowiedzialności. Ponadto każdy z nas ma możliwość realizacji własnych inicjatyw przy wsparciu całego zespołu.

W związku z trwającą pandemią planujemy przenieść te działania do przestrzeni on-line oraz jak tylko będzie to możliwe zorganizować działania stacjonarne w przestrzeni otwartej.

inkubator.domydziecka@centrumjp2.pl

 

PRACA Z SENIORAMI

Z entuzjazmem do seniorów

Pomagamy w zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach – młodzi ludzie z niewyczerpanymi pokładami energii oraz uśmiechem są tam zawsze mile widziani. Zajmujemy się towarzyszeniem pacjentom i ich bliskim. Jesteśmy zawsze gotowi do wysłuchania chorego, bo szczera rozmowa i okazywanie zainteresowania bardzo pomagają w przezwyciężaniu samotności. Pracujemy także z seniorami w Domu Pomocy Społecznej „Chemik”, w którym spędzamy z seniorami czas na wspólnych aktywnościach i rozmowach.

Wyzwaniem na ten rok jest wspólne wypracowanie działań na rzecz seniorów w okresie pandemii, szczególnie że ta grupa osób bardzo została nią dotknięta.

inkubator.seniorzy@centrumjp2.pl

 


ZESPÓŁ

Jana Lasota, Nikodem Kaczprzak, liderzy „Podziel się Talentem”

Mateusz Sztuko, lider grupy „Praca z dziećmi”

Maria Stachecka, liderka grupy “Praca z seniorami”

Dorota Wesołowska, koordynatorka „Inkubatora Miłosierdzia”