#studenci

Zapraszamy wspólnego do działania na rzecz drugie człowieka, na rzecz potrzebujących.

Inkubator Miłosierdzia, to przestrzeń, gdzie możesz realizować działania społeczne razem z innymi stypendystami w zaprzyjaźnionymi z Centrum lub wybranymi przez siebie placówkami działającymi na rzecz potrzebujących (seniorów, chorych, dzieci.)

Wspólnie jako stypendyści będziecie podejmować działania wolontariackie na terenie wybranego przez siebie warszawskiego ośrodka pomocowego. Aby móc lepiej realizować wolontariat weźmiesz udział w wizytach studyjnych oraz warsztatach. Od jesieni wolontariusze Inkubatora wspierają realizację projektu PoKolędzie JP2, czyli cykl spotkań kolędowych w różnych placówkach pomocowych: domach dziecka, aresztach, szpitalach, hospicjach, domach samotnej matki, domach pomocy społecznej.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”

Jan Paweł II, Płock, 8 września 1991 r.

Terminy spotkań:

Inkubator Miłosierdzia raz w miesiącu spotyka się na spotkaniach organizacyjno- integracyjnych, każde spotkanie jest prowadzone przez stypendystę-wolontariusza, przy wsparciu koordynatora wolontariatu.

Czwartki – raz w miesiącu, godzina 18:00.

8 grudnia 2022 – spotkanie specjalne – PoKoledzie JP2

12 stycznia 2022

Zapisy:

wolontariat@centrumjp2.pl