Centrum Otwarte


Idea: W ramach projektu zapraszamy stypendystów ze wszystkich grup wiekowych do dzielenia się swoimi talentami z innymi stypendystami, korzystając przy tym z zasobów i ze wsparcia Centrum Myśli Jana Pawła II. Projekt zakłada różnorodne formy aktywności, np. koncerty, wystawy, warsztaty, prelekcje, konwersatoria językowe itp. Jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni do rozwoju i wymiany doświadczeń, a także integracja środowiska stypendialnego.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przez formularz online dostępny tutaj: http://bit.ly/2Fu08Vp
Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń  do 15 marca 2018 r.