Матеріальна ситуація та стан здоров’я

Для того, щоб подати заявку на отримання стипендії, кандидат/кандидатка повинні відповідати таким офіційним вимогам:
– буде навчатися у Варшаві у 2022/2023 навчальному році;
– на останньому році навчання отримав/отримала середню оцінку не нижче 4,0 для учнів і студентів першого курсу першого циклу навчання (бакалавр) / магістратури та 3,5 для студентів наступних курсів (детальна оцінка кандидата у закладці: Результати навчання) і принаймні хорошу оцінку з поведінки (стосується учнів);
– середній місячний чистий дохід на одного члена його сім’ї не перевищує 2000 злотих (детальна оцінка кандидата за цим критерієм нижче);
– відзначається діяльністю та досягненнями принаймні в одній із чотирьох категорій: науковій, спортивній, мистецькій чи громадській (детальніше у закладці: Діяльність та досягнення);
– у рік надання стипендії йому/її не більше 26 років.

Для того, щоб претендувати на стипендію, середній загальний чистий місячний дохід на одного члена сім’ї, який залишився у спільному домогосподарстві кандидата, не може перевищувати 2000 злотих.*

* Дохід відноситься повного 2021 рік, хіба що з 1 січня 2021 року до дати подання заявки на стипендію змінилося матеріальне становище сім’ї. Дохід у розумінні ст. 3 Закону від 28.11.2003 р. про сімейні виплати (Законодавчий вісник від 2003 р. No 228, ст. 2255 з поправками).

До доходу не включаються суми:

  • стипендії столичного міста Варшави ім. Івана Павла ІІ за попередній календарний рік,
  • стипендії та грошові виплати, зазначені у ст. 90 с п. 1. 2 Закону від 7 вересня 1991 р. про систему освіти (Вісник законів від 2018 р., ст. 1457, 1560 і 1669),
  • усі види допомоги, про які йдеться у ст. 86 абзц. 1 п. 1-3 і 5, ст. 88 абзц. 1 п. 2б і ст. 7 Закону від 20 липня 2018 р. „Про вищу освіту та науку” (Законодавчий вісник 2018, ст. 1668).
  • грошова допомога по догляду за дитиною (500+),
  • пільги по догляду,
  • виплати соціальної допомоги.

Увага!

  • Усі джерела доходу для членів сім’ї кандидата мають бути підтверджені документами.
  • Якщо з 1 січня 2021 року до дати подання заяви на призначення стипендії змінилося матеріальне становище когось із членів сім’ї кандидата, необхідно надати документи, що підтверджують цю зміну та вказують актуальний дохід.

Необхідні документи:

Для всіх повнолітніх членів сім’ї (які досягли повноліття до кінця 2021 року) необхідно:

1. довідка з податкової інспекції про суму доходу (з урахуванням оплат на соціальне страхування та податки), отриманого членами сім’ї за попередній календарний рік, якщо такі доходи оподатковуються податком на доходи від фізичних осіб на загальних основах. Важливо: навіть якщо повнолітній член сім’ї не отримує доходу, необхідна довідка з податкової інспекції про відсутність доходу або про відсутність у реєстрі платників податків!

2. довідка роботодавця або установи соціального забезпечення про суму оплат на медичне страхування, оплачених за попередній календарний рік, або інший документ, що підтверджує суму оплат на медичне страхування, оплачених у попередньому календарному році (для осіб, які отримали дохід).

Чистий дохід від цього виду прибутку розраховується на підставі довідки з податкової служби та довідки, що підтверджує оплати на медичне страхування: з валового доходу віднімаємо податок, оплати на соціальне та медичне страхування.

Додатково, залежно від індивідуального матеріального становища та сімейного становища кандидата/кандидатки, потрібні будуть такі документи:
У разі потреби додайте інші документи, посвідчення, необхідні для визначення становища матеріального кандидата/кандидата.


Як ми оцінюємо?


Бали за середньомісячний загальний чистий дохід на одного члена сім’ї, який проживає в одному домогосподарстві, нараховуються відповідно за такими критеріями:

Середньомісячний загальний чистий дохід * (у злотих) Кількість балів
1.0,00 – 499,996
2.500,00 – 799,995
3.800,00 – 1099,994
4.1 100,00 – 1 399,993
5.1 400,00 – 1 699,992
6.1 700,00 – 2 000,001