Stypendia – Wiosna 2016 – przyznane!

 Listy osób, które otrzymały stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na okres stypendialny od stycznia do czerwca 2016 roku.

Wszyscy stypendyści do 22 stycznia br. muszą złożyć Oświadczenie stypendysty osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) do Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, I piętro, pokój nr 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16).
Uwaga! Wyjątkowo w dniu 14 stycznia br. zapraszamy w godzinach 13-16.
Niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium.

 

Listy stypendialne:

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna
Studenci I roku
Studenci po I roku

Gratulujemy!!!

Dodano: