Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Stypendia studenckie zostały przyznane

Listy Stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na okres stypendialny od października do grudnia 2008 r. umieszczone są na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji.


Aby zapoznać się z wynikami rekrutacji stypendialnej kliknij tutaj

Opublikowano 26.10.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.