Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Stypendia uroczyście przyznane

W poniedziałkowy wieczór w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni Prezydenta m.st. Warszaw ogłosiła, że program stypendialny Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II na rok 2022/23 został oficjalnie otwarty! W uroczystej atmosferze stypendyści mieli okazję wysłuchać gratulacji, dowiedzieć się więcej o programie stypendialnym, usłyszeć podróżnika Łukasza Supergana oraz wziąć udział w koncercie młodzieżowego zespołu Hard Staff.

Przyszłość Warszawy

„To są stypendia, na które Państwo zasłużyliście i z których powinniście być dumni – mówiła Aldona Machnowska-Góra – Tworzycie przyszłość Warszawy, ale przede wszystkim waszą własną przyszłość. Warszawa to wyjątkowe miasto, które jest otwarte i docenia wielokulturowość oraz wielość działań podejmowanych przez mieszkańców dla siebie i miasta. Chciałabym, żeby towarzyszyła Wam solidarność i troska, ale też współodpowiedzialność, a powtarzając za profesorem Andrzejem Lederem – także rozumność. Myślcie o swojej przyszłości odważnie, dumnie i w taki sposób, żebyśmy wszyscy też mogli się z tego cieszyć. Gratuluję!”

Michał Senk, Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II dodał:
„Cieszymy się, że Centrum Myśli Jana Pawła II może być tym miejscem, które przyjmuje Was, ale jednocześnie miejscem, które możecie zasilać pomysłami, takimi jak autorska wystawa stypendystów „Ciałość”, którą gościliśmy w wakacje. Program stypendialny będzie wzmacniał wasz dalszy rozwój, przyczyni się do podniesienia poprzeczki, także przez stawianie Wam ambitnych celów”.

Sięgaj po marzenia

Znany podróżnik Łukasz Supergan motywował do podążania za marzeniami, szukania własnej drogi w realizacji celów i nieobawiania się błędów.

Własną drogą z pewnością podążają członkowie zespołu Hard Staff, który wystąpił na koniec wieczoru. W skład muzycznej ekipy wchodzą czternastoletni perkusista i producent Natan Supeł, czternastoletni pianista Albert Wielgos, dwudziestoletni saksofonista Egon Wielgos oraz osiemnastoletni wokalista Krzysztof Wąsik. Jeden z członków zespołu należy do grona dziewięciu tysięcy absolwentów, uhonorowanych stypendiami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II w ciągu 18 lat trwania programu.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II przyznane

Cieszymy się, że mogliśmy przywitać w tym gronie nowych stypendystów. Gratulujemy Wam jeszcze raz serdecznie! Lista tegorocznych stypendystów dostępna jest tutaj.

fot. Mateusz Ofiara

Opublikowano 14.12.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.