Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiwicz-Waltz przyznała Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendium otrzymało 682 uczniów i studentów uczących się w Warszawie w tym 86 uczniów szkół podstawowych, 138 uczniów gimnazjów, 169 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 289 studentów.


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.


 

Listy stypendialne

 

Dodano: