Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiwicz-Waltz przyznała Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendium otrzymało 682 uczniów i studentów uczących się w Warszawie w tym 86 uczniów szkół podstawowych, 138 uczniów gimnazjów, 169 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 289 studentów.


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.


 

Listy stypendialne

 

Opublikowano 15.01.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.