Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – ważne terminy!

Rusza rekrutacja do programu stypendialnego m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji stypendialnej:

3 czerwca – uruchomienie systemu do wypełniania wniosków stypendialnych – od tego momentu będzie można uzupełniać formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej.

19 czerwca – rozpoczęcie przyjmowania wniosków stypendialnych dla uczniów w Centrum Myśli Jana Pawła II – tego dnia Centrum będzie wyjątkowo czynne dłużej, do godziny 17.30.

21 czerwca – Centrum Myśli Jana Pawła II będzie nieczynne – tego dnia nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście.

do 31 lipca – ostatni dzień składania wniosków stypendialnych dla uczniów.

1 września – rozpoczęcie przyjmowania wniosków stypendialnych dla studentów.

do 10 października – ostatni dzień składania wniosków stypendialnych dla studentów.

Przypominamy, że o stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

– dobrze się uczą,

– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,

– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.
Wnioski przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (UWAGA: ostatni numerek jest wydawany o godz. 15.30!)

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym są dostępny tu: www.centrumjp2.pl/stypendia/

 

Opublikowano 10.06.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II