Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – ważne informacje!

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Poniżej przedstawiamy godziny przyjmowania wniosków w ramach rekrutacji stypendialnej dla uczniów:

  • Poniedziałek (8, 15, 22, 29 lipca) – w godzinach 8.00-18.00 (numery systemu kolejkowego wydawane są tylko do godziny 17:30)
  • Wtorek-piątek – w godzinach 8.00-16.00 (numery systemu kolejkowego wydawane są tylko do godziny 15:30)
  • Wtorek-środa (30 i 31 lipca – ostatnie dni rekrutacji) – w godzinach 8.00-18.00 (numery systemu kolejkowego wydawane są tylko do godziny 17:30)

Przypominamy, że o stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
– dobrze się uczą,
– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

UWAGA:– rozpoczęcie przyjmowania wniosków stypendialnych dla studentów rozpocznie się 1 1 września 2019 i zakończy 10 października 2019.

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym są dostępny tu: www.centrumjp2.pl/stypendia/

Dodano: