Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wkrótce rusza nabór wniosków o stypendia

Obrazek przedstawiający rodziców z dzieckiem podpisany "STYPENDIA"

W tym roku już po raz 19. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Ostatni miesiąc roku szkolnego i akademickiego to najlepszy czas, aby zapoznać się z kryteriami ich przyznawania i zebrać dokumentację swoich osiągnięć. Wysokość stypendium wynosi od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie.

Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (począwszy od ukończonej trzeciej klasy) i ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

  • osiągają dobre wyniki w nauce,
  • odnoszą sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 2500 zł.

Nabór wniosków

  • dla uczniów – od 23 czerwca do 31 lipca 2023 r.
  • dla studentów – od 1 września do 10 października 2023 r.

Opublikowano 11.05.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II