Zakończyliśmy rekrutację dla uczniów

Uczniowie z warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów już złożyli wnioski o stypendium. Teraz czekamy na studentów!

O stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II mogą się ubiegać uczniowie i studenci uczący się w Warszawie, którzy jednocześnie spełniają wymagane kryteria formalne (dochód do 1000 zł netto na osobę w domu, średnia ocen 4,0 – uczniowie i 3,5 studenci). Są to stypendia dla aktywnych, stąd najistotniejszym kryterium oceny jest jednak dodatkowe zaangażowanie przyszłych stypendystów. Osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne są wysoko oceniane przez komisję stypendialną podobnie jak regularny wolontariat. Warto od siebie wymagać! Co roku stypendia dostaje blisko 600 osób.

Wniosek o stypendium wypełnia się przez internet, a po jego zatwierdzeniu należy go wydrukować, podpisać  (wniosek osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich rodziców albo prawnych opiekunów) i przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszych stypendystów nie czekaj na ostatnią chwilę. Może się okazać, że nie zdążysz zgromadzić wymaganych dokumentów. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje o stypendiach

formularz wniosku

Dodano: