Stypendia im. Jana Pawła II

Szczegółowe informacje: www.stypendia2.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania stypendiów i sposobu rekrutacji znajdują się na stronie www.stypendiajp2.pl. Termin składania wniosków upływa 31 lipca (uczniowie) i 30 września (maturzyści, studenci, doktoranci).

Dodano: