STYPENDIA DLA STUDENTÓW ZOSTAŁY PRZYZNANE!

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie Państwo listę studentów, którzy otrzymali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia 2014 roku oraz listę słuchaczy szkół policealnych, którzy otrzymali stypendium na okres od 1 września do 31 grudnia 2014 roku.

Każdy stypendysta zobowiązany jest do złożenia Oświadczenie stypendysty (uwaga nowy wzór dokumentu!), które należy dostarczyć do 13 listopada 2014 roku osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) do kancelarii Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, I piętro. Niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje wstrzymanie wypłacania stypendium. 

Tym z Państwa, którzy odnaleźli się na liście stypendystów przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przedłużenie stypendium na okres styczeń – czerwiec 2015 roku.

Natomiast tych z Państwa, których zabrakło na liście informujemy, że istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie na okres styczeń-czerwiec 2015 roku.

Osoby, które nie aplikowały o stypendium w rekrutacji jesiennej także mogą się starać o stypendium na okres styczeń-czerwiec 2015 roku.

Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć do 30 listopada 2014 r. Wnioski dostępne będą od 1 listopada pod adresem: https://formularze.centrumjp2.pl/ Wyniki rekrutacji WIOSNA 2015 poznamy pod koniec stycznia 2015 roku.

Listy stypendialne:

  1. Studenci I roku
  2. Studenci lat II-VI
  3. Szkoła Policealna 
Dodano: