Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Styczniowe spotkanie Inkubatora Miłosierdzia

Wolontariusze Inkubatora Miłosierdzia w natarciu na Pałac Kultury

 

19 stycznia odbyło się drugie
spotkanie członków Inkubatora Miłosierdzia. W planie wolontariusze mieli
zwiedzanie tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki oraz spotkanie
dyskusyjno-panelowe.


 

Zapraszamy do wzięcia jednego z
wielu biletów Michała [patrz zdjęcie 😉 ] i wspięcia się na wyżyny miłosierdzia wybierając się z nami w podróż w
czasie na spotkanie IM czytając reportaż:

 

–> Reportaż 

 

 

Opublikowano 18.01.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.