Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Studia podyplomowe- ostatni tydzień zapisów!

 
Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na studia podyplomowe pt.: „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II” organizowane we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2007/2008.Wspólnie przez nas przygotowywane studia są innowacyjną i wyjątkową na skalę ogólnopolską propozycją pogłębionej refleksji nad dorobkiem myśli Jana Pawła II, skierowaną nie tylko do specjalistów, ale także do szerszego grona osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym zakresie.

Program studiów obejmuje trzy bloki tematyczne:

1. Podstawy antropologiczno-kulturowe: chrześcijaństwo i Kościół, personalizm, godność człowieka, teologia ciała, rozum i wiara, wolność i odpowiedzialność.

2. Kluczowe problemy życia społecznego: ewangelia życia, rodzina, sprawiedliwość społeczna, demokracja, wolny rynek, stosunki państwo-Kościół.

3. Polska, Europa, współczesny świat: nauczanie społeczne w latach 1978-1989, wydarzenia roku 1989, „program” dla wolnej Polski, integracja Europy, globalizacja, feminizm, sekularyzacja i wolność religijna, konflikty we współczesnym świecie, teologia pokoju.

Zajęcia poprowadzą m.in.: s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL), dr Marek Cichocki (UW), dr Piotr Dardziński (CMJP2), prof. Jerzy Gałkowski (KUL), prof. Jan Grosfeld (UKSW), o. dr hab. Jarosław Kupczak (PAT), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), prof. Czesław Porębski (UJ), prof. Grzegorz Przebinda (UJ), prof. Zbigniew Stawrowski, ks. prof. Andrzej Szostek (KUL), prof. Jan Żaryn (IPN).

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 17.00-20.15 i w soboty w godz. 8.30-19.00.

Terminy zjazdów:
12-13 i 26-27.10.2007; 23-24.11.2007; 7-8 i 14-15.12.2007; 11-12 i 25-26.01.2008;
8-9 i 22-23.02.2008; 7-8 i 28-29.03.2008; 11-12 i 18-19.04.2008; 9-10.05.2008; 6-7.06.2008

Szczegóły rekrutacji znajdują się w zakładce studia  na stronie internetowej Instytutu Politologii UKSW: www.politologia.uksw.edu.pl

UWAGA!

Dla wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych (35 miejsc) Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało stypendia. Zasady przydzielania stypendiów określa regulamin.

Wnioski stypendialne należy składać w siedzibie Centrum lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres centrum@centrumjp2.pl do 29.09.2007r.

Pliki do pobrania:
Regulamin przydzielania stypendiów
Wniosek stypendialny