Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka”

„Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka” to nowa pozycja wydana przez Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Ukazała się ona pod redakcją Andrzeja Grajewskiego i Pawła Skibińskiego.

Inspiracją do powstania książki była konferencja naukowa o tym samym tytule, która odbyła się w 2017 roku w Rzymie. Tematyka, na której opiera się tekst dotyczy XX i XXI – wiecznej relacji między katolicyzmem a prawosławiem oraz relacji, jakie miała Stolica Apostolska z dawnym Związkiem Sowieckim, a obecną Rosją i krajami powstałymi na jego gruzach. W publikacji wypowiadają się przedstawiciele różnych pokoleń, posiadający odmienne perspektywy badawcze oraz kulturowe punkty widzenia, w tym  tak wybitne postaci jak m.in. abp Tadeusz Kondrusiewicz, abp Józef Kowalczyk, prof. Hanna Suchocka, ks. prof. Jan Mikrut czy dr Massimiliano Signifredi.

20 stycznia 2022r. odbyła się debata „Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej” połączona z promocją publikacji. Prelegenci – Hanna Suchocka, Andrzej Grajewski i Paweł Kowal – rozmawiali o zmianach jakie wniósł do relacji między Kościołem Katolickim a rosyjskim prawosławiem pontyfikat Jana Pawła II. Rozmawiano o głównych wektorach polityki Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego.

Książka została przez nas podzielona na pięć części. Cztery zasadnicze bloki zostały poświęcone kolejno: dialogowi katolicko-prawosławnemu, wpływowi Jana Pawła II na perspektywy tego dialogu, a także na politykę Stolicy Apostolskiej wobec wschodniego chrześcijaństwa, założeniom watykańskiej polityki wobec komunistycznego imperium, wreszcie współczesności i aktualnym perspektywom na przyszłość, jakie rysują się przed dialogiem katolicko-prawosławnym. Redagowany przez nas tom został zwieńczony także – wydzielonym osobno – tekstem prof. Pawła Rojka na temat znaczenia współczesnej rosyjskiej myśli religijnej, widzianej z perspektywy filozofa katolickiego.

Spis treści publikacji po tym linkiem.

Organizatorzy debaty: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Współorganizator:  Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Opublikowano 01/10/2021

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.