Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Startuje nabór do Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz czternasty przyznane zostaną Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, których od początku operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Grono stypendystów mogą zasilić uczniowie oraz studenci, którzy kształcą się w Warszawie. To szansa, żeby otrzymać stypendium w wysokości od 200 do 1500 złotych miesięcznie. Wnioski można składać od 22 czerwca.

Każda kolejna odsłona programu jest szansą dla osób, które pomimo trudnej sytuacji materialnej wykazują się zdolnościami naukowymi, artystycznymi, sportowymi lub są aktywni społecznie. Stypendium przyznano mi dzięki uzyskaniu tytułu laureata olimpiady medialnej. Od lat angażuję się w działania naukowe i wolontariackie, co jest brane pod uwagę przez Komisję Stypendialną – mówi Kaja, zeszłoroczna stypendystka.

Program stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko pomoc finansowa, ale także wsparcie uczniów i studentów w rozwijaniu ich umiejętności i pasji. Co roku odkrywamy nowe osobowości i talenty – mówi Maria Jankowska, koordynatorka Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II i szefowa Zespołu ds. budowy Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy. Stypendyści mają szansę na rozwój swoich zdolności, rozpoznanie ścieżki zawodowej, ale także na wspólne działania w przestrzeni miejskiej, a my możemy zobaczyć, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi i jak wiele są oni w stanie poświęcić dla ich realizacji. Wśród naszych stypendystów można znaleźć pasjonatów kolei, żonglerów, mistrzów woltyżerki,  streetartowców czy badacza stułbi.

Program stypendialny wraz ze wsparciem finansowym oferuje liczne formy rozwoju osobistego, poszerzania kompetencji oraz zaangażowania w ramach wolontariatu. Każdy – społecznik, indywidualista, osoba pracująca z dziećmi, ktoś kto pasjonuje się tańcem lub ten, kto nie odkrył jeszcze swojej drogi, może znaleźć coś dla siebie –  dodaje Kaja, stypendystka.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to największy samorządowy program stypendialny w Polsce, w ramach którego pomoc uzyskało do tej pory ponad trzy tysiące warszawskich uczniów i studentów. To program, który na przestrzeni lat wpisał się w tradycję Warszawy. O stypendia ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studenci, których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1300 zł miesięcznie.

Termin składania wniosków na rok 2018/2019 dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów – 10 października. Kandydaci, chcący ubiegać się o stypendium, muszą najpierw wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie https://formularze.centrumjp2.pl/, a następnie złożyć go w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II – operatora Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje: www.centrumjp2.pl oraz www.stypendiajp2.pl.

 

 

 

Opublikowano 13.06.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II