Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Sprawa Galileusza – już jest nagranie!

Na stronie internetowej poświęconej sprawie Galileusza umieszczono nagranie debaty, która odbyła się 26 listopada na Uniwersytecie Warszawskim. Fizyk, prof. Krzysztof Meissner oraz dominikanin o. Łukasz Mścisławski dyskutowali o teorii kwantowej, „boskiej” cząstce Higgsa, kulisach wyroku Inkwizycji na Galileusza i Giordano Bruno oraz wielu innych gorących zagadnieniach na styku współczesnej fizyki z filozofią i religią.


POSŁUCHAJ DEBATY.

Krzysztof Meissner, profesor i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor naukowy Instytutu Problemów Jądrowych, członek międzynarodowego zespołu CERN, podczas debaty przekonywał nie tylko o niesprzeczności najnowszych odkryć fizyki z hipotezą o istnieniu transcendentnego Boga, ale również wskazywał na istotne ograniczenia poznania naukowego z natury prowadzące do wniosków metafizycznych. Ojciec Łukasz Mścisławski, dominikanin, fizyk, teolog i filozof ukazywał filozoficzne modele relacji między nauką i wiarą, a przede wszystkim odsłaniał tajemnice słynnych renesansowych sporów Inkwizycji z Galileuszem i Giordano Bruno.

Debata cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów oraz publiczności, zwłaszcza ze świata akademickiego. Nie zabrakło gorących reakcji i wymiany poglądów.

Warto przypomnieć, że badania społeczne przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Centrum Myśli Jana Pawła II pokazały, że aż 50% spośród tych, którzy twierdzą, że znają sprawę Galileusza, błędnie uważa, że został on przez Inkwizycję spalony na stosie.

Szczegółowe informacje o sprawie Galileusza i badaniach Centrum znajdziesz TUTAJ.
 

Opublikowano 04.12.2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.