Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie z prof. Stefano Zamagnim – relacja z wydarzenia

14 listopada naszym gościem był prof. Stefano Zamagni, włoski ekonomista, który wygłosił wykład w ramach cyklu JP2 Memorial Lectures. Spotkanie było połączone z dyskusją, w której udział wzięli prof. Paul Dembinski, prof. Jan Komorowski oraz dr Tomasz Kwarciński. Spotkanie prowadziła dr Agnieszka Wincewicz-Price.

Uczestnicy panelu  podjęli próbę zdefiniowania pojęcia dobra oraz dobra wspólnego, a także  próbowali odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przenieść te rozważania na obszar badań biznesowych. Debata w dużym stopniu skupiła się na pytaniu o obszar edukacji i zainteresowania młodych, skoncentrowanych na modelach biznesowych przedsiębiorstw i ich znaczeniu dla rozwoju osoby.

Dyskutanci przekonywali, że zjawiska globalizacji i czwarta rewolucja przemysłowa zmuszają do aktualizacji zasad i wartości, w obliczu szybko zmieniającego się świata. Właśnie to tempo innowacji i transformacji skłania nas zrozumienia nauczania Jana Pawła II, w tym jego intuicji zawartych w encyklikach społecznych Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, a szczególnie Centesimus annus.

W ramach wykładów JP Memorial Lectures zapraszani są kontynuatorzy myśli Jana Pawła II – ludzie odznaczający się chrześcijańsko-demokratyczną wrażliwością, którzy wpływają na dyskurs na  temat reform społecznych i politycznych. Celem wykładów jest upowszechnianie przesłania Ojca Świętego poprzez wdrażanie idei opartych na fundamentach jego założeń społecznych oraz stymulowanie dyskursu naukowego i publicznego w odniesieniu do istotnych dla niego wartości. Celem spotkań jest pokazanie, że w budowaniu poczucia odpowiedzialności za przyszłość wspólnej, europejskiej tożsamości – wiara i rozum, teologia i filozofia, teoria i praktyka – mogą się wzajemnie wzmacniać.

Organizatorzy spotkania: Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacja Konrada Adenauera.

Opublikowano 17.11.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II