Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie VII: Gdańsk!

„Wszystko zaczęło się w Gdańsku”. Pod takim hasłem Papolandia udała się w dniach 23-25 kwietnia do stolicy Pomorza. Z Warszawy, gdzie Jan Paweł II apelował do Ducha Świętego, aby „odmienił oblicze ziemi, tej ziemi (….)”, wyjechaliśmy do Gdańska, aby w historycznych miejscach sprawdzić, gdzie i w jaki sposób słowa te znalazły urzeczywistnienie.

Wyruszyliśmy w piątek, aby po kilku godzinach podróży znaleźć się w sanktuarium Matki Bożej Matemblewskiej, gdzie przewidziany był nasz nocleg. Przejeżdżając obok tej świątyni w 1999 roku Jan Paweł II powierzył wszystkie dzieła powstałe przy sanktuarium opiece Świętej Rodziny. W pięknych Lasach Oliwskich nieopodal sanktuarium znajduje się również ołtarz, przy którym modlił się w 1999 roku Jan Paweł II w czasie wizyty w Sopocie.

Następnego dnia Pomorze przywitało nas pięknym słońcem, i zainspirowało do przeprowadzenia gry terenowej po gdańskiej Starówce. Zadaniem uczestników, było dostrzeżenie wpływu dziedzictwa europejskiego na losy Gdańska. Inspiracją do tego były słowa papieża:

„Myśląc o Europie, troszczę się przede wszystkim o to, aby zachowała ona
swoje chrześcijańskie dziedzictwo i pozwoliła mu owocować”
Jan Paweł II – Przemówienie do uczestników
III Międzynarodowego Forum Fundacji im. Alcide De Gasperiego

W historycznym kościele św. Brygidy uczestnicy warsztatów musieli odnaleźć informację dotyczące tej szwedzkiej mistyczki. Przy Pomniku Jana III Sobieskiego każda z drużyn miała okazję przyjrzeć się wpływowi kultury arabskiej na losy Europy. Natomiast przy Pomniku Poległych Stoczniowców, gdzie kończyła się nasza gra wszyscy mogli poznać odpowiedź na pytanie: „co spaja i łączy kultury i tradycje europejskie?”. Odpowiedź nasuwała się w tym miejscu niejako automatycznie. Tym spoiwem jest „solidarność”, fundament Europy.

Po grze terenowej udaliśmy się na wystawę „Drogi do wolności”, gdzie pod opieką przewodnika mogliśmy poznać realia życia w PRL-u i Polsce Ludowej. Dało to nam okazję zrozumienia dlaczego tak ważnym momentem w historii Polski była wizyta Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku i konsekwencja jej – strajki sierpniowe na Wybrzeżu w 1980 roku. Powstanie ruchu „Solidarność” było ukoronowaniem dążeń społeczeństwa do przeciwstawienia się nieludzkim rządom systemu komunistycznego.

Podsumowaniem pierwszej części dni była wizyta przy Bramie Stoczni Gdańskiej, gdzie uczciliśmy modlitwę i chwilą zadumy poległych w 1970 roku stoczniowców, ofiary represji komunistycznych, stanu wojennego, w tym roku szczególnie ks. Jerzego Popiełuszkę. Naszą obecność w kolebce „Solidarności” zakończyliśmy modlitwę w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, przede wszystkim współtwórców związku – Lecha Kaczyńskiego, Anny Walentynowicz, Macieja Płażyńskiego.

Kolejne miejsce w jakim się znaleźliśmy to Westerplatte, gdzie w 1987 roku Jan Paweł II apelował o obronę wartości i pamiętanie o tym, iż każdy z Nas ma „swoje Westerplatte”, którego obrona jest podstawowym celem i zadaniem. Modlitwą i chwilą ciszy uczciliśmy bohaterskich obrońców Westerplatte, obrońców Polski walczących we wrześniu 1939 roku przeciw napaści sowiecko-niemieckiej. Szczególnie jednak swoją modlitwę skierowaliśmy w intencji ofiar obozów koncentracyjnych, i polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w Charkowie, Miednoje i Katyniu w kwietniu 1940 roku. W tym miejscu szczególnego znaczenia nabrał fakt, iż drugim po Europie tematem naszego wyjazdu była kwestia „ojczyzny” i „patriotyzmu” w nauczaniu Jana Pawła II. Jedna z uczestniczek odczytała przygotowany przez siebie wiersz będący nawiązaniem do tragicznych wydarzeń katastrofy pod Smoleńskiem:

„Czerwone maki pod Monte Cassino,
W katyńskim lesie,
Inteligencji polskiej kwiat,
Teraz znów przekwitł
Kwiat polskiej polityki,
Gdy upłynęło 70 lat.
Pod Mirosławcem kwiat polskiego wojska,
Każdy niepowtarzalny i bezcenny kwiat,
Trzeba Ci siły gdy bukiety całe,
Tracisz o Polsko,
Odchodzą od tak…”
Monika Czajka

Dzień zakończyliśmy wspólną integracją przy dźwiękach gitary. O godzinie 21:00 chętni udali się na wzgórze przy figurze Matki Bożej Matemblewskiej by wysłuchać opowieści proboszcza sanktuarium o wizycie papieża w 1999 roku.
Niedzielę zaczęliśmy od mszy świętej w najstarszej świątyni Gdańska – kościele św. Katarzyny. W uroczystość Św. Wojciecha znaleźliśmy się w miejscu, w którym być może przed 1000 laty Patron Polski odprawiał jedną ze swoich ostatnich mszy. Mieliśmy również okazję przyjrzeć się pracom remontowym, jakie miały miejsce po tragicznym pożarze, jaki miał miejsce w tym kościele w 2006 roku. Zakończeniem naszej podróży był spacer po Starym Mieście.
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy udać się do Gdańska, by lepiej zrozumieć nauczanie Jana Pawła II w dwóch wymiarach – „Europy” i „patriotyzmu”.

[nggallery id=110]

Opublikowano 24.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasz Chór wrócił z pierwszą nagrodę w swojej z Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły? Na czym polega terapia leśna oraz kąpiel leśna? I co na temat zdrowotnych korzyści obcowania z lasem mówią nam badania?
Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła przyciągnęło miłośników spokojnego i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy, że byliście z nami!
„Europa – jedność czy rozpad?” – już 4 czerwca premiera magazynu „Myśl w Centrum”, a w nim m.in. rozmowa z prof. Chantal Delsol. Zapisz się, aby uzyskać dostęp w dniu premiery.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.