Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie Pokolenia JP2

W niedzielę 3 lutego 2008 roku odbyło się kolejne Spotkanie Pokolenia JP2 oraz została odprawiona uroczysta Msza święta Pokolenia JP2 z udziałem Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, zorganizowana przez stypendystów z Centrum Myśli Jana Pawła II i Ośrodek Akademicki przy kościele św. Anny.


 

Tym razem mszę poprzedził wykład, który wygłosiła

red. Elżbieta Staniszewska,

spotkanie prowadziła stypendystka Centrum Myśli Jana Pawła II

Daria Wackerman.

 

Elżbieta Staniszewska – dziennikarka Redakcji Katolickiej Polskiego Radia, publicystka, autorka kilkudziesięciu audycji dokumentalnych o Janie Pawle II oraz płyt z pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny wydanych przez Polskie Radio. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowe Studium Dziennikarstwa. Pracę w Polskim Radiu rozpoczęła w 1976 roku. Od 1991 roku pracuje w Redakcji Katolickiej, gdzie pojawiła się tuż po jej powstaniu.

 

Podczas naszego spotkania pani Elżbieta Staniszewska opowiedziała o kulisach radiowych nagrań ze spotkań z Janem Pawłem II oraz o współpracy pomiędzy Polskim Radiem a Radiem Watykańskim w gromadzeniu materiałów dotyczących papieskich wizyt w Polsce. Nagrania te stały się podstawą do wydania przez Polskie Radio cyklu płyt CD dokumentujących pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Pani redaktor mówiła także o aktorskim warsztacie Jana Pawła II. Zwróciła szczególną uwagę na sposób, w jaki Papież mówił, na dykcję, tembr i barwę głosu oraz emocjonalny przekaz. Wszystko to sprawiało, że wypowiedziane słowo nabierało głębokiego znaczenia i docierało do człowieka tak, jakby było kierowane do niego osobiście. Jednocześnie pani redaktor podkreślała niepowtarzalność i spontaniczność wypowiedzi Jana Pawła II, szczególnie tych kameralnych i nieoficjalnych. Poruszyła także kwestię medialności Papieża; wskazywała na jego charakterystyczny, pełen szacunku sposób zachowania wobec audytorium, ofiarność oraz gotowość do rzetelnego wypowiadania się.

 

Wreszcie, porównując papieski wizerunek w radio i telewizji, pani Elżbieta Staniszewska, kierując się swoim doświadczeniem, podsumowała, że wizualnie Jan Paweł II był tak absorbującym człowiekiem, że dobrze jest go najpierw posłuchać i pozwolić zadziałać wyobraźni, a potem dopiero z pełną świadomością obejrzeć…

 

Dziękujemy Pani Elżbiecie Staniszewskiej
i zapraszamy na kolejne spotkania!
Uwaga:

Najnowszy album Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście obejmujący zbiór wypowiedzi Papieża z IV pielgrzymki do Polski, wydany przez Centrum Myśli Jana Pawła II i Polskie Radio SA jest już dostępny w Sklepie Internetowym Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Zobacz Zdjęcia

 


Opublikowano 03.02.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online