Spotkanie Pokolenia Jana Pawła II w czerwcu.

 
W niedzielę 3 czerwca 2007 r. odprawiona została kolejna, uroczysta Msza Pokolenia JP2 z udziałem Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, zorganizowana przez Stypendystów z Centrum Myśli Jana Pawła II i Ośrodek Akademicki przy kościele św. Anny.


 

Tym razem mszę poprzedził wykład,
który wygłosiła

red. Iwona Schymalla

 

Iwona Schymalla jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnej Jedynki. Początkowo pracowała w Telewizji Edukacyjnej TVP, później została przeniesiona do działu oprawy TVP1 i pracowała jako prezenterka dnia.
Prowadziła relacje telewizyjne z wizyt papieskich – w 1997, 1999, 2002 i 2006 roku.
Obecnie prowadzi magazyn poranny Kawa czy herbata?, Lato z Jedynką i program religijny Między ziemią a niebem. W roku 1998 otrzymała Wiktora Publiczności.

Na początku swojego wystąpienia Pani Redaktor przypomniała ważne daty pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, rozpoczynając od I pielgrzymki, która odbyła się w 1979 r. Krótko scharakteryzowała kolejne wizyty Jana Pawła II w Polsce; podkreślała, jak ważne były miejsca, w których Papież głosił swoje przesłania.

Następnie wspomniała o roku 1997, który był niezwykle istotny w przełamaniu tabu milczenia na tematy religijne w telewizji polskiej. Po raz pierwszy w telewizji publicznej relacje z pielgrzymki papieskiej transmitowano przez 2 tygodnie. Dla Pani Redaktor była to również osobiście bardzo ważna data – wtedy właśnie po raz pierwszy prowadziła studio papieskie.

Spotkania red. Iwony Schymalli z Janem Pawłem II odbywały się więc głównie przez przygotowanie i prowadzenie relacji z wizyt papieskich w studiu telewizyjnym. Praca w studiu papieskim trwała od rana do wieczora i była ściśle związana z planem wizyty Papieża w poszczególnych miejscach.

Na zakończenie Pani Redaktor opowiedziała nam również o swoim, niezapomnianym, osobistym spotkaniu z Ojcem Świętym w Watykanie. Następnie odpowiadała na liczne pytania zgromadzonych gości.

 

Dziękujemy Pani red. Iwonie Schymalli
i zapraszamy na kolejne spotkania od października 2007r.!

 

Dodano: