Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie Pokolenia Jana Pawła II w czerwcu.

 
W niedzielę 3 czerwca 2007 r. odprawiona została kolejna, uroczysta Msza Pokolenia JP2 z udziałem Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, zorganizowana przez Stypendystów z Centrum Myśli Jana Pawła II i Ośrodek Akademicki przy kościele św. Anny.


 

Tym razem mszę poprzedził wykład,
który wygłosiła

red. Iwona Schymalla

 

Iwona Schymalla jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnej Jedynki. Początkowo pracowała w Telewizji Edukacyjnej TVP, później została przeniesiona do działu oprawy TVP1 i pracowała jako prezenterka dnia.
Prowadziła relacje telewizyjne z wizyt papieskich – w 1997, 1999, 2002 i 2006 roku.
Obecnie prowadzi magazyn poranny Kawa czy herbata?, Lato z Jedynką i program religijny Między ziemią a niebem. W roku 1998 otrzymała Wiktora Publiczności.

Na początku swojego wystąpienia Pani Redaktor przypomniała ważne daty pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, rozpoczynając od I pielgrzymki, która odbyła się w 1979 r. Krótko scharakteryzowała kolejne wizyty Jana Pawła II w Polsce; podkreślała, jak ważne były miejsca, w których Papież głosił swoje przesłania.

Następnie wspomniała o roku 1997, który był niezwykle istotny w przełamaniu tabu milczenia na tematy religijne w telewizji polskiej. Po raz pierwszy w telewizji publicznej relacje z pielgrzymki papieskiej transmitowano przez 2 tygodnie. Dla Pani Redaktor była to również osobiście bardzo ważna data – wtedy właśnie po raz pierwszy prowadziła studio papieskie.

Spotkania red. Iwony Schymalli z Janem Pawłem II odbywały się więc głównie przez przygotowanie i prowadzenie relacji z wizyt papieskich w studiu telewizyjnym. Praca w studiu papieskim trwała od rana do wieczora i była ściśle związana z planem wizyty Papieża w poszczególnych miejscach.

Na zakończenie Pani Redaktor opowiedziała nam również o swoim, niezapomnianym, osobistym spotkaniu z Ojcem Świętym w Watykanie. Następnie odpowiadała na liczne pytania zgromadzonych gości.

 

Dziękujemy Pani red. Iwonie Schymalli
i zapraszamy na kolejne spotkania od października 2007r.!

 

Opublikowano 04.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online