Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie o Marii Tarnowskiej i Powstaniu Warszawskim

1 października 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie „Maria hr. Tarnowska – Warszawa 1944. Siła geniuszu kobiety”.

Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu posługiwał się pojęciem geniuszu kobiety. Po raz pierwszy prawdopodobnie sformułował go w 1987 roku w przemówieniu do łódzkich włókniarek. Zdefiniował ten geniusz jako bezwarunkową wrażliwość na dobro. Chodziło mu o kobiecość, która jest gwarantem, że w rozwoju społeczeństwa nie zabraknie wrażliwości na człowieka.

W tym kontekście rozmawiali uczestnicy spotkania o Marii Tarnowskiej. Kobiecie, w której był jakiś pierwiastek nieugiętości, odwagi przekraczającej własne ograniczenia i możliwości, a jednocześnie troska o człowieka także tego zupełnie nieznanego jej z imienia i nazwiska.
W ważnych listach społecznych Jan Paweł II upominał świat o docenienie geniuszu kobiety. Miał świadomość, że kwestie jakości życia, służba zdrowia, usługi socjalne, migracje muszą zostać dopełnione kobiecym punktem widzenia i radzeniem sobie z różnorakimi kryzysami. W 2019 roku Centrum Myśli Jana Pawła II, wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Związkiem Rodu Tarnowskich, przypominają o Marii Tarnowskiej, która wywarła szczególny wpływ na losy mieszkańców stolicy w czasie Powstania Warszawskiego.

Organizatorzy: Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż, Związek Rodu Tarnowskich.

Partnerzy: Muzeum Historii Polski, Instytut Pamięci Narodowej (oddział Warszawa), Uniwersytet Warszawski

Patroni: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Fot. Emilia Bąk, CogitoMedia/Sławomir Dynek

Opublikowano 03.10.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online