Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie IV: potrzebujący!

Pierwsze warsztaty Papolandii w nowym roku odbyły się 09.01.2010 i miały szczególny charakter. Tym razem postanowiliśmy zająć się tematyką ludzi potrzebujących, którzy to zajmują wyraźne miejsce w nauczaniu Jana Pawła II.

Nasze spotkanie w zimowej atmosferze rozpoczęliśmy od zabawy, aby skutecznie rozruszać nasze zmarznięte kości. Następnie żeby nieco zapomnieć o śniegu za oknami i ocieplić atmosferę przenieśliśmy się do Ameryki Południowej. Naszym przewodnikiem w tej podróży był ksiądz Stefan Kukuła – misjonarz, który kilkanaście lat pracował jako duszpasterz w krajach Ameryki Łacińskiej. Nasz gość przybliżył nam specyfikę tych krajów, opowiedział o pomocy, jaką świadczą misjonarze i misjonarki w tamtych krajach. Nie zabrakło także osobistych wspomnień księdza Stefana Kukuły z jego spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Dzięki wizycie księdza-misjonarza mogliśmy zapoznać się z konkretnym wymiarem pomagania potrzebującym, jakim są Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci.

Po wizycie księdza przyszedł czas na przeniesienie się w świat gier. W małych grupach przystąpiliśmy do gry planszowej w trakcie, której każdy uczestnik musiał zmierzyć się z sytuacjami, które spotykamy, na co dzień. Zastanawialiśmy się m.in. nad tym, jakie hasło najlepiej mogłoby wypromować akcję charytatywną, czy warto pomagać ludziom proszącym o pieniądze na ulicy, na jaki cel najlepiej przeprowadzić zbiórkę pieniędzy?

Na koniec jeszcze raz powróciliśmy do Ameryki Łacińskiej. Oglądając film z pierwszej wizyty papieża w Brazylii rozważaliśmy sens gestu, jaki Jan Paweł II wykonał w czasie swej pielgrzymki, podarowując mieszkańcom dzielnic biedy swój pierścień.

Nasze kolejne spotkanie odbędzie się już 20 lutego 2010 roku. Zapraszamy!

Opublikowano 24.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.