Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Spotkanie III: Kościół!

Za nami kolejne – już trzecie – spotkanie Papolandii. Tym razem zastanawialiśmy się nad tym, czym dla nas jest Kościół, rozumiany zarówno jako wspólnota wiernych, budynek, jak i wyznanie. Kluczem do naszych rozważań były słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest drogą Kościoła”.

Po kilku zabawach na początku warsztatów stanęliśmy przed sporym wyzwaniem. Musieliśmy dopasować do konkretnych wyznań: katolicyzmu, protestantyzmu i prawosławia odpowiednie fotografie przedstawiające ważne miejsca chrześcijaństwa, znaczące postaci czy istotne wydarzenia historyczne.
Następnie podjęliśmy się próby poznania nieco bliżej specyfiki Kościoła warszawskiego. Stolica, o czym wielokrotnie wspominał papież w trakcie swoich podróży do Polski, wydała wielu wybitnych ludzi, duchownych oraz świeckich, którzy swoim życiem dawali świadectwo wierności zasadom chrześcijańskim.

Pod koniec naszego spotkania odbyliśmy wirtualną podróż w miejsca, które odwiedził Jan Paweł II w czasie Światowych Dni Młodzieży. Te dni, organizowane z inicjatywy Papieża, były okazją do spotkania z młodymi ludźmi i przekazania im pewnych uniwersalnych treści i prawd, które powinni wprowadzać we własne życie. Niezwykłą atmosferę tych spotkań mogliśmy odczuć, oglądając krótką relację filmową z 2000 roku, kiedy to kilkaset tysięcy młodych ludzi przybyło do Rzymu, by razem z Ojcem Świętym przeżywać millenium chrześcijaństwa.

Nasze spotkanie zakończyliśmy, życząc sobie szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

[nggallery id=107]

Opublikowano 24.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.