Spotkania

Adam Zagajewski

 

Poeta, prozaik i eseista, autor tomików poezji (Komunikat, Płótno, Pragnienie), zbiorów esejów (Drugi oddech, Rozmowa poety z filozofem). Jego dzieła pełne są wątpliwości „człowieka problematycznego”, który zanurzany w świecie kultury europejskiej kontempluje ją, zauważając jednocześnie zagrożenia, jakie cywilizacja niesie dla życia duchowego.

prowadzący – Szymon Hołownia

17 lutego 2008, godz. 16.00

 

 

Leszek Mądzik

 

Scenograf, reżyser teatralny, założyciel Sceny Plastycznej KUL, twórca autorskiego teatru, którego materią jest obraz, ruch, światło, dźwięk (Ecce homo, Tchnienie, Szczelina, Wilgoć). Obsesyjnymi tematami artysty jest życie i śmierć, zderzenie cielesności i duchowości w refleksji o przemijaniu. Proces odchodzenia, korozja ciała, której sprawcą jest CZAS był – wyznaje Leszek Mądzik – od zarania silnym bodźcem wyzwalającym pragnienie zbawienia, uratowania się (…). Z martwych oczu i zimnego ciała podjęty będzie trud i zmaganie z wielką tajemnicą.

prowadzący – Marek Pasieczny
2 marca 2008, godz. 16.00

 

 

prof. Barbara Skarga

 

Prof. filozofii PAN, redaktor naczelna pisma „Etyka”, znawczyni nowożytnej filozofii francuskiej, filozofii człowieka i metafizyki. Jest bohaterką książki Innego końca świata nie będzie, wywiadu rzeki, w którym dzieli się swymi doświadczeniami osobistymi i poglądami na temat współczesności, człowieka i tajemnicy bytu. Stańmy wobec samego siebie – mówi Barbara Skarga – i coś spróbujmy z tą tajemnicą zrobić, jakoś ją oswoić – a nie uciekać przed nią.

prowadząca – Katarzyna Janowska
9 marca 2008, godz. 16.00

 

 

Johann Wolfgang Niklaus

 

Teatrolog, etnolog, romanista, aktor, reżyser. Jeden z założycieli i wiceprezes Stowarzyszenia Teatr Wiejski „Węgajty”, od 1994 roku dyrektor artystyczny Scholi Teatru Węgajty, autor projektu Międzynarodowe Spotkania Dramat i Liturgia, w którym dokonuje restauracji związku teatru i religii, tropiąc w dawnych obrzędach zakodowaną duchowość.

prowadzący – Tomasz Mościcki
16 marca 2008, godz. 16.00

 

Dodano: