Spotkania Pokolenia JP2

W niedzielę 6 kwietnia 2008 roku odbyło się kolejne Spotkanie Pokolenia JP2.
Tym razem wykład wygłosił Bohdan Cywiński – historyk, publicysta, działacz katolicki i społeczny.

Temat: Papieska „Solidarność” – Polska „Laborem Exercens” ?


 
 "Program „Solidarności” i encyklika Laborem exercens ukazały się w tym samym tygodniu, więc nie mogły stanowić dla siebie wzajemnej inspiracji. Encyklika była poważnym dokumentem papieskim skierowanym do całego kościoła, a nasz program był mało ideologiczny, raczej konkretny, praktyczny. (…) zupełnie różne, niemniej podobieństwo ducha było bardzo duże – bo było coś w atmosferze lat 80-tych, którą wdychał Papież w kraju, a potem starał się wdychać z Rzymu…"

Bohdan Cywiński 

– w 1981 roku, w momencie ukazania się Laborem Exercens, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Solidarność”

 
 

 

 

Najważniejsze fragmenty wypowiedzi p. Bohdana Cywińskiego:

 

Praca jest sposobem bytowania człowieka na ziemi. Tu zacytuję Papieża: „Człowiek staje się bardziej człowiekiem przez pracę”.

 

 

– "Czyn ludzki jest elementem współtworzącym osobę ludzką. (…) osoba aktualizuje się w czynie" (Karol Wojtyła,Osoba i czyn).

 

– Człowiek jest podmiotem pracy, jest jej autorem.

 

– Praca jest elementem produkcji… – to nie tak powiada Papież. Sens pracy jest większy niż wartość produkcji, bo bez pracy nie bylibyśmy do końca ludźmi.

 

– Papież mówił o człowieku pracy językiem chrześcijańskim, mówił o pierwszeństwie pracy przed kapitałem. Kapitał jest owocem i instrumentem pracy, ale praca jest ważniejsza od kapitału, tak jak człowiek jest ważniejszy od wszelkiej rzeczy.

 

– Błąd ekonomizmu to przykładanie tylko kryteriów ekonomicznych do wszystkich spraw ludzkich, wtedy zapomina się o godności człowieka i ludzkim sensie pracy.

 

– Jeśli ulegasz tej jednostronnej tendencji do widzenia tylko wymiarów ekonomicznych pracy, to już nie znajdziesz drogi do prawdy o człowieku…

 

 

 

 

 

Dodano: