Spotkania dla stypendystów

10 maja zainaugurowane zostały cykliczne spotkania informacyjno-warsztatowe dla uczniów i studentów otrzymujących stypendia im. Jana Pawła II. Na miejsce inauguracji działań na rzecz młodzieży wybrano Kościół św. Anny. Centrum zorganizowało dwa oddzielne spotkania – jedno dla młodzieży szkolnej, drugie dla studentów. Zebrane osoby poinformowano o bieżącej działalności Centrum, w tym o prowadzonych i przygotowywanych projektach, m.in. o papieskich letnich szkołach oraz organizowanym przez Centrum udziale stypendystów we Mszy św. w trakcie wizyty Benedykta XVI.


Grupa studencka zapoznana została dodatkowo z planem przygotowywanych dla nich warsztatów. Wszyscy uczestnicy tego spotkania zostali również zaproszeni do zaangażowania się w działalność jednej z tworzonych dla nich grup zainteresowań – dyskusyjnej, charytatywnej, dziennikarskiej, informatycznej, turystyczno-krajoznawczej, muzycznej. 

Spotkanie miało na celu rozpoczęcie regularnego cyklu spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla otrzymujących stypendia im. Jana Pawła II. Wzięło w nim udział ok. 300 osób.

Dodano: