ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!


„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”
Jan Paweł II, Płock, 8 września 1991 r.


ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

Wolontariuszem Centrum Myśli Jana Pawła II  możesz zostać w każdej chwili. Wspólną przygodę zaczniemy od rozmowy wstępnej, podczas której ułożymy plan współpracy. Napisz do Doroty Czajkowskiej, koordynatora wolontariatu: wolontariat@centrumjp2.pl

Obecnie poszukujemy wolontariuszy Festiwalu Nowe Epifanie [klik]

WOLONTARIAT AKCYJNY W PROJEKTACH KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH

Wspólnie z wolontariuszami organizujemy projekty kulturalne i społeczne na trwałe wpisujące się w krajobraz aktywnej Warszawy. Nasi wolontariusze współtworzyli m.in.: Festiwal Nowe Epifanie, Festiwal Muzyka Wiary Muzyka Pokoju, debaty Dziedzińca Dialogu, Paczkę dla Powstańca w roku 2021, Noc Muzeów, Ustrojenie.

WOLONTARIAT STAŁY

Zapraszamy wolontariuszy do stałej współpracy z działami Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzięki takiemu rodzajowi działalności wolontariusze mogą dogłębnie poznać działanie miejskiej instytucji kultury i jeszcze bardziej utożsamić się z naszą misją i wizją.

WOLONTARIAT STUDENCKI – INKUBATOR MIŁOSIERDZIA

Wolontariusze skupieni w Inkubatorze Miłosierdzia wspierają dzieci i seniorów obecnością, umiejętnościami i poświęconym czasem. A także wspierają projekt PokoledzieJP2.

ROZWÓJ WOLONTARIUSZA

Wolontariusze Centrum Myśli Jana Pawła II biorą udział w szkoleniach i warsztatach, przygotowanych specjalnie dla nich i odpowiadających na ich potrzeby oraz w szkoleniach organizowanych przez Ochotników Warszawskich.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Trudno w pełni zrozumieć ideę wolontariatu, jeśli samemu nie jest się wolontariuszem. Właśnie dlatego jako zespół Centrum Myśli Jana Pawła II wspólnie uczestniczymy w akcjach wolontariackich, podczas których uczymy się, jak nieść pomoc mądrze i jak zmieniać samych siebie dzięki wolontariatowi.

REGULAMIN WOLONTARIATU W CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II