WOLONTARIAT


CZYM JEST DLA NAS WOLONTARIAT?

W Centrum Myśli Jana Pawła II tworzymy profesjonalny, spójny i różnorodny wolontariat oparty na czynieniu dobra, radości współdziałania i łączeniu celów – a wszystko to w duchu wartości ważnych dla Jana Pawła II. Razem z wolontariuszami zmieniamy rzeczywistość podczas różnorodnych projektów społecznych i kulturalnych, które realizujemy. W wolontariacie widzimy szansę na pobudzanie ludzi do działania w atmosferze otwartości i szacunku.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Naszym wolontariuszem możesz zostać w każdej chwili. Wspólną przygodę zaczniemy od rozmowy wstępnej, podczas której ułożymy plan współpracy.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Centrum Myśli Jana Pawła II, napisz do Doroty Wesołowskiej, koordynatora wolontariatu: wolontariat@centrumjp2.pl.

WOLONTARIAT AKCYJNY W PROJEKTACH KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH

Wspólnie z wolontariuszami organizujemy projekty kulturalne i społeczne na trwałe wpisujące się w krajobraz aktywnej Warszawy. Nasi wolontariusze współtworzyli m.in.: Festiwal Nowe Epifanie, Festiwal Muzyka Wiary / Muzyka Pokoju, debaty Dziedzińca Dialogu czy Dni w Diecezjach podczas ŚDM-u w 2016r.

WOLONTARIAT STUDENCKI – INKUBATOR MIŁOSIERDZIA

Wolontariusze skupieni w trzech grupach Inkubatora Miłosierdzia wspierają dzieci i seniorów obecnością, umiejętnościami i poświęconym czasem. Działania każdej grupy koordynuje młodzieżowy lider wolontariatu.

WOLONTARIAT MŁODZIEŻOWY I SZKOLNY

Współpracujemy ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi – pomagamy zakładać szkolne koła wolontariatu, upowszechniamy ideę aktywności społecznej, angażujemy młodych wolontariuszy w nasze projekty kulturalne i społeczne.

WOLONTARIAT STAŁY I KOMPETENCYJNY

Zapraszamy wolontariuszy do stałej współpracy z działami Centrum Myśli Jana Pawla II. Dzięki takiemu rodzajowi działalności wolontariusze mogą dogłębnie poznać działanie miejskiej instytucji kultury i jeszcze bardziej utożsamić się z naszą misją i wizją.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Trudno w pełni zrozumieć ideę wolontariatu, jeśli samemu nie jest się wolontariuszem. Właśnie dlatego jako zespół Centrum Myśli Jana Pawła II często wspólnie uczestniczymy w akcjach wolontariackich, podczas których uczymy się, jak nieść pomoc mądrze i jak zmieniać samych siebie dzięki wolontariatowi.

ROZWÓJ WOLONTARIUSZA

Wolontariusze Centrum Myśli Jana Pawła II biorą udział w szkoleniach i warsztatach, przygotowanych specjalnie dla nich i odpowiadających na ich potrzeby.

grupa młodych osób, wolontariusze Centrum Myśli Jana Pawła II