Społeczeństwo

Tworzymy przestrzeń spotkania i dialogu, w której możliwa jest analiza życia społecznego i wypracowanie kierunków jego rozwoju. Czerpiąc z nauczania Jana Pawła II, przypominamy, że historia nie jest dziełem samotnych jednostek, ale każdy z nas, biorąc odpowiedzialność za dobro wspólne, może mieć na nią istotny wpływ.


Wolontariat

W wolontariacie widzimy szansę na pobudzanie ludzi do działania w atmosferze otwartości i szacunku.

Dziedziniec Dialogu

Celem Dziedzińca jest zainicjowanie twórczego dialogu w obszarach kultury, nauki i życia społecznego.

Pokolędzie JP2

Ogólnopolska akcja, w której zespoły muzyczne dzielą się radością kolędowania z najbardziej potrzebującymi.