Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Specjalista/starszy specjalista ds. projektów edukacyjnych

Centrum Myśli Jana Pawła II – nowoczesna instytucja kultury m. st. Warszawy, której misją jest badanie, dokumentowanie i nowatorskie upowszechnianie nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym akcentem na pracę z młodzieżą oraz tworzenie miejsca spotkania osób zainspirowanych niezwykłym Pontyfikatem, poszukuje energicznego i pełnego entuzjazmu kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista/starszy specjalista* ds. projektów edukacyjnych 

*– w zależności od spełnienia wymagań

Zadania:

 1. Kreacja i koordynacja atrakcyjnych projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z wykorzystaniem niestandardowych pomysłów i narzędzi.
 2. Tworzenie i realizacja projektów łączących elementy edukacyjne, artystyczne i rekreacyjne oraz niosących nauczanie Jana Pawła II
 3. Tworzenie i integrowanie środowiska młodych ludzi zainspirowanych myślą Jana Pawła II.
 4. Prowadzenie warsztatów, spotkań, konkursów, szkół letnich dla dzieci i młodzieży.
 1. Obsługa programu stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II: nabór  i ocena wniosków stypendialnych oraz realizacja programu edukacyjnego skierowanego do stypendystów.
 2. Współpraca z jednostkami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji powierzonych zadań.

Warunki:

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 2. Wynagrodzenie: stałe miesięczne. Dostęp do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 3. Praca w młodym, dynamicznym zespole przy ciekawych i wartościowych projektach.
 4. Dostęp do szkoleń oraz możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi ludźmi oraz wiodącymi instytucjami kultury.

Wymagania:

 1. Znajomości nauczania Jana Pawła II i umiejętność przełożenia go na język atrakcyjny dla młodzieży i nauczycieli
 2. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia i pokrewne).
 3. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży (szkolnych lub pozaszkolnych).
 4. Znajomość nowoczesnych metod edukacyjnych.
 5. Umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, praca w zespole projektowym.
 6. Bardzo dobry kontakt z młodzieżą.
 7. Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.
 8. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 9. Dobra organizacja pracy własnej, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność.
 10. Znajomość pakietu MS Office.
 11. Wysoka kultura osobista

Dodatkowym atutem będą:

 1. Doświadczenie w obsłudze programów stypendialnych.
 1. Doświadczenie we współpracy z systemem edukacji na poziomie ministerialnym,
 2. Doświadczenie we współpracy ze szkołami i/lub uczelniami.
 3. Ukończony Kurs Wychowawcy Wypoczynku (dawniej: Kurs Wychowawców Kolonijnych).
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Kreatywność i elastyczne podejście do powierzonych zadań.
 6. Dyspozycyjność.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać do dnia  30 sierpnia 2019 na adres e-mail: rekrutacjadse@centrumjp2.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.

Opublikowano 09.08.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online